Giải bài 6 trang 44 vở thực hành Toán 6

Bài 6. Quan sát hình vẽ bên và trả lời câu hỏi: a) Những điểm nào thuộc đường thẳng a ? b) Những điểm thuộc đường thẳng b nhưng không thuộc đường thẳng a? c) Những điểm nào thuộc cả hai đường thẳng a và b? d) Những bộ ba điểm nào thẳng hàng?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6. Quan sát hình vẽ bên và trả lời câu hỏi:

a) Những điểm nào thuộc đường thẳng a ?

b) Những điểm thuộc đường thẳng b nhưng không thuộc đường thẳng a?

c) Những điểm nào thuộc cả hai đường thẳng a và b?

d) Những bộ ba điểm nào thẳng hàng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng thuộc một đường thẳng

Lời giải chi tiết

a) Điểm P, Q thuộc đường thẳng a

b) Điểm M, N thuộc đường thẳng b nhưng không thuộc đường thẳng a

c) Điểm O thuộc cả hai đường thẳng a và b

d) Có đúng 2 bộ ba điểm thẳng hàng là O, M, N và O, P, Q.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close