Giải bài 3 (8.3) trang 43 vở thực hành Toán 6

bài 3 (8.3) Cho bốn điểm A, B, C và D như hình vẽ sau: Hãy nêu tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

Quảng cáo

Đề bài

bài 3 (8.3) Cho bốn điểm A, B, C và D như hình vẽ sau:

 

Hãy nêu tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng thuộc một đường thẳng

Lời giải chi tiết

Có tất cả 4 bộ ba điểm thẳng hàng:

A, B, C; A, B,D ; A, C, D; B, C, D.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close