Giải bài 5 (8.5) trang 43 vở thực hành Toán 6

Bài 5 (8.5). Hãy liệt kê các cặp đường thẳng song song trong hình vẽ bên.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (8.5). Hãy liệt kê các cặp đường thẳng song song trong hình vẽ bên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đường thẳng song song không có điểm chung

Lời giải chi tiết

Các cặp đường thẳng song song trong hình là

BC // EF ; CA // FD; AB // DE.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close