Giải bài 5 (8.5) trang 43 vở thực hành Toán 6

Bài 5 (8.5). Hãy liệt kê các cặp đường thẳng song song trong hình vẽ bên.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (8.5). Hãy liệt kê các cặp đường thẳng song song trong hình vẽ bên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đường thẳng song song không có điểm chung

Lời giải chi tiết

Các cặp đường thẳng song song trong hình là

BC // EF ; CA // FD; AB // DE.

 • Giải bài 6 trang 44 vở thực hành Toán 6

  Bài 6. Quan sát hình vẽ bên và trả lời câu hỏi: a) Những điểm nào thuộc đường thẳng a ? b) Những điểm thuộc đường thẳng b nhưng không thuộc đường thẳng a? c) Những điểm nào thuộc cả hai đường thẳng a và b? d) Những bộ ba điểm nào thẳng hàng?

 • Giải bài 7 trang 44 vở thực hành Toán 6

  Bài 7. Quan sát hình bên và kể tên: a) Tất cả các cặp đường thẳng cắt nhau b) Tất cả các cặp đường thẳng song song

 • Giải bài 4 (8.4) trang 43 vở thực hành Toán 6

  Bài 4 (8.4). Hình bên mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm có tên là A, B,C,D,E trong đó ta chỉ biết vị trí của điểm A. Hãy điền tên các điểm còn lại biết rằng: (1) D nằm trên 3 trong 4 đường thẳng. (2) Ba điểm A,B,C thẳng hàng (3) Ba điểm B, D,E thẳng hàng

 • Giải bài 3 (8.3) trang 43 vở thực hành Toán 6

  bài 3 (8.3) Cho bốn điểm A, B, C và D như hình vẽ sau: Hãy nêu tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

 • Giải bài 2 (8.2) trang 42 vở thực hành Toán 6

  Bài 2 (8.2). Quan sát hình vẽ bên và trả lời: a) Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng? b) Hãy nêu ít nhất hai bộ ba điểm không thẳng hàng. c) Bốn điểm A, B, C, S có thẳng hàng không?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close