Giải bài 4 (8.4) trang 43 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (8.4). Hình bên mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm có tên là A, B,C,D,E trong đó ta chỉ biết vị trí của điểm A. Hãy điền tên các điểm còn lại biết rằng: (1) D nằm trên 3 trong 4 đường thẳng. (2) Ba điểm A,B,C thẳng hàng (3) Ba điểm B, D,E thẳng hàng

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (8.4). Hình bên mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm có tên là A, B,C,D,E trong đó ta chỉ biết vị trí của điểm A. Hãy điền tên các điểm còn lại biết rằng:

(1) D nằm trên 3 trong 4 đường thẳng.

(2) Ba điểm  A,B,C thẳng hàng

(3) Ba điểm B, D,E thẳng hàng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng thuộc một đường thẳng

Lời giải chi tiết

+ Điểm D là giao điểm của 3 đường thẳng trong hình

+ Điểm B là giao của hai đường thẳng , mỗi đường thẳng đi qua 3 điểm trong hình

+ Ba điểm A, B,C thẳng hàng nên C là điểm còn lại trên đường thẳng AB.

+ Ba điểm B,D,E thẳng hàng nên E là điểm còn lại trên đường thẳng BD.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close