Giải bài 4 (3.11) trang 52 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (3.11). Biểu diễn -4 và số đối của nó trên cùng một trục số.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (3.11). Biểu diễn -4 và số đối của nó trên cùng một trục số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số đối của a là –a .

Lời giải chi tiết

Số đối của -4 là –(-4) = 4.

Quảng cáo
close