Giải bài 8 (3.14) trang 54 vở thực hành Toán 6

Bài 8 (3.14). Mỗi hình sau đây mô phỏng phép tính nào?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8 (3.14). Mỗi hình sau đây mô phỏng phép tính nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét các điểm trên trục số 

Lời giải chi tiết

a) (-5) + 3 = -2 .

b) 2 + 3 = 5 hoặc 2 – (-3) = 5.

Quảng cáo
close