Giải bài 9 (3.15) trang 54 vở thực hành Toán 6

Bài 9(3.15). Tính nhẩm a) (-3) + (-2) ; b) (-8) -7; c) (-35) + (-15) ; d) 12 – (-8).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 9(3.15). Tính nhẩm

a) (-3) + (-2) ;        b) (-8) -7;    c) (-35) + (-15) ;    d) 12 – (-8).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với số nguyên a, b : (-a) + ( -b) = - (a+b), a –b = a+ (-b) .

Lời giải chi tiết

a) (-3) + (-2) = - (3+2) = -5   ;  

b) (-8) -7 = (-8) + (-7) = - (8+7) = -15;

c) (-35) + (-15) = -(35+15) = -50  ;     

d) 12 – (-8) = 12 + 8 = 20.

Quảng cáo
close