Giải bài 7 (3.13) trang 53 vở thực hành Toán 6

Bài 7 (3.13). Hai ca nô cùng xuất phát từ C đ về phía A hoặc B như hình vẽ. Ta quy ước chiều từ C đến B là chiều dương (nghĩa là vận tốc và quãng đường đi từ C về phía B được biểu thị bằng số dương và theo chiều ngược lại là số âm). Hỏi sau một giờ hai ca nô cách nhau bao nhiêu kilomet nếu vận tốc của chúng lần lượt là a) 11 km/h và 6 km/h; b) 11 km/h và -6 km/h.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7 (3.13). Hai ca nô cùng xuất phát từ C đ về phía A hoặc B như hình vẽ. Ta quy ước chiều từ C đến B là chiều dương (nghĩa là vận tốc và quãng đường đi từ C về phía B được biểu thị bằng số dương và theo chiều ngược lại là số âm). Hỏi sau một giờ hai ca nô cách nhau bao nhiêu kilomet nếu vận tốc của chúng lần lượt là

 a) 11 km/h và 6 km/h;

b) 11 km/h và  -6 km/h.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét các điểm trên trục số và chiều chuyển động lấy gốc C.

Lời giải chi tiết

Xét trục số với gốc C, chiều dương là chiều đi từ C đến B. Khi đó:

a) Chiếc ca nô thứ nhất đi với vận tốc 11 km/h, tức là đi về phía B nên sau 1 giời cách C một khoảng 11 km (về phía B). Ca nô thứ hai đi với vận tốc 6 km/h, tức là cùng đi về phía B nên sau 1h nó ở vị trí cách C là 6 km (cũng về phía B). Do đó hai ca nô cách nhau:

11 – 6 = 5 (km).

b) Chiếc ca nô thứ nhất đi với vận tốc 11 km/h, tức là đi về phía B nên sau 1 giời cách C một khoảng 11 km (về phía B). Ca nô thứ hai đi với vận tốc -6 km/h, tức là đi về phía A nên sau 1h nó đi được -6 km (về phía A). Khi đó nó ở vị trí cách C 6km nhưng về phía A.Do đó hai ca nô cách nhau:

11 – (-6) = 11+6=17 (km).

Quảng cáo
close