Giải bài 4 (2.20) trang 32 vở thực hành Toán 6

Bài 4(2.20). Kiểm tra xem các số sau là số nguyên tố hay hợp số bằng cách dùng dấu hiệu chia hết hoặc tra bảng số nguyên tố: 89; 97; 125; 541; 2 013; 2 018.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(2.20). Kiểm tra xem các số sau là số nguyên tố hay hợp số bằng cách dùng dấu hiệu chia hết hoặc tra bảng số nguyên tố:

89; 97; 125; 541; 2 013; 2 018.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tra bảng số nguyên tố và kiểm tra các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(2018 \vdots 2\)( vì chữ số tận cùng là 8) nên 2018 là hợp số.

\(125 \vdots 5\) (vì chữ số tận cùng là 5) nên 125 là hợp số.

\(2013 \vdots 3\)( vì 2 + 0 + 1+3=6 ) nên 2013 là hợp số.

Tra bảng số nguyên tố ta được 89, 97, 541 là số nguyên tố.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close