Giải bài 9 trang 34 vở thực hành Toán 6

Bài 9: Năm 1742, nhà toán học Goldbach (người Đức) gửi cho nhà toán học Euler (người Thụy Sĩ) một bức thư viết rằng: Mọi số tự nhiên lớn hơn 5 đều viết được thành tổng ba số nguyên tố, ví dụ: 7 = 2 + 2 + 3 ; 8 = 2 + 3 +3. Em hãy viết các số 19, 22 thành tổng của ba số nguyên tố. Chú ý: Bài toán Goldbach nêu ra hiện nay vẫn chưa có lời giải.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 9: Năm 1742, nhà toán học Goldbach (người Đức) gửi cho nhà toán học Euler (người Thụy Sĩ) một bức thư viết rằng: Mọi số tự nhiên lớn hơn 5 đều viết được thành tổng ba số nguyên tố, ví dụ: 7 = 2 + 2 + 3 ; 8 = 2 + 3 +3.

Em hãy viết các số 19, 22 thành tổng của ba số nguyên tố.  

Chú ý: Bài toán Goldbach nêu ra hiện nay vẫn chưa có lời giải.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định các số nguyên tố từ 2 đến 19, 22.

Lời giải chi tiết

19 = 3 + 3 + 13;

22 = 2 + 3 + 17.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close