Giải bài 7 (2.23) trang 33 vở thực hành Toán 6

Bài 7(2.23). Một lớp có 30 học sinh. Cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm để thực hiện các dự án học tập nhỏ. Biết rằng, các nhóm đều có số người bằng nhau và có nhiều hơn 1 người trong mỗi nhóm. Hỏi mỗi nhóm có thể có bao nhiêu người?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7(2.23). Một lớp có 30 học sinh. Cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm để thực hiện các dự án học tập nhỏ. Biết rằng, các nhóm đều có số người bằng nhau và có nhiều hơn 1 người trong mỗi nhóm. Hỏi mỗi nhóm có thể có bao nhiêu người?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm Ư(30) lớn hơn 1.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Số người trong nhóm lớn hơn 1 và là ước của 30.

Ư(30)={1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}

Do đó số người trong một nhóm có thể là 2 người, 3 người, 5 người, 6 người, 10 người, 15 người hoặc 30 người.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close