Giải bài 8 (2.24) trang 33 vở thực hành Toán 6

Bài 8(2.24). Trong nghi lễ thượng cờ lúc 6h sáng và hạ cờ lúc 21h hàng ngày tại Quảng trường Ba Đình, đội tiêu binh có 34 người gồm 1 sĩ quan chỉ huy và 33 chiến sĩ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 33 chiến sĩ thành các hàng sao cho mỗi hàng có số người như nhau?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8(2.24). Trong nghi lễ thượng cờ lúc 6h sáng và hạ cờ lúc 21h hàng ngày tại Quảng trường Ba Đình, đội tiêu binh có 34 người gồm 1 sĩ quan chỉ huy và 33 chiến sĩ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 33 chiến sĩ thành các hàng sao cho mỗi hàng có số người như nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét xem số 33 chia hết cho các số nào.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Ta có 33 = 1.33 = 3.11

Do đó có 4 cách:

+) Xếp thành 1 hàng có 33 chiến sĩ;

+) Xếp thành 33 hàng mỗi hàng có 1 chiến sĩ;

+) Xếp thành 3 hàng mỗi hàng có 11 chiến sĩ;

+) Xếp thành 11 hàng mỗi hàng có 3 chiến sĩ

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close