Giải bài 10 trang 34 vở thực hành Toán 6

Bài 10: Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số? a) \(8.9.10 + 11.12;\) b) \(11.13.15 + 2021.2023.\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 10: Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số?

a) \(8.9.10 + 11.12;\)

b) \(11.13.15 + 2021.2023.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước.

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(8.9.10\) và \(11.12\) đều là số chẵn nên \(8.9.10 + 11.12\) là chẵn. Mà số này lớn hớn 2 nên nó là hợp số.

b) Ta có \(11.13.15\) và \(2021.2023\) đều là số lẻ nên \(11.13.15 + 2021.2023\) là chẵn. Mà số này lớn hớn 2 nên nó là hợp số.

Quảng cáo
close