Giải bài 3 trang 61 vở thực hành Toán 6

Bài 3. Không thực hiện phép tính, hãy so sánh: a) (-3). 82 và (-3).0; b) (-21). (-34) và 982 . (-1); c) 239. (-18) và -18.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3. Không thực hiện phép tính, hãy so sánh:

a) (-3). 82 và (-3).0;

b) (-21). (-34) và 982 . (-1);

c) 239. (-18) và -18.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tích của hai số cùng dấu lớn hơn 0 và tích hai số khác dấu nhỏ hơn 0.

Lời giải chi tiết

a)Ta thấy (-3). 82  < 0 và (-3).0 = 0 nên (-3). 82 < (-3).0 ;

b) Ta thấy (-21). (-34) > 0 và 982 . (-1) < 0 nên (-21). (-34) > 982 . (-1);

c) Ta thấy 239. (-18) = - (239.18) và -18 đều là số nguyên âm.

Vì 239.18 > 18 nên – (239.18) < -18. Vậy 239. (-18) < -18.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close