Giải bài 5 (3.35) trang 61 vở thực hành Toán 6

Bài 5(3.35). Tính một cách hợp lí: a) 4. (1 930 + 2 019) + 4. (-2019); b) (-3). (-17) + 3. (120 – 7).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(3.35). Tính một cách hợp lí:

a) 4. (1 930 + 2 019) + 4. (-2019);

b) (-3). (-17) + 3. (120 – 7).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất phân phối đối với phép cộng: a.(b+c) = a.b + a.c.

Lời giải chi tiết

a) 4. (1 930 + 2 019) + 4. (-2019) = 4. 1930 + 4. 2019 – 4 .2019 = 4.1930=7 720.

b) (-3). (-17) + 3. (120 – 7) = 3.17 + 3. 120 – 3.17 = 3.120 = 360.

Quảng cáo
close