Giải bài 6 (3.36) trang 62 vở thực hành Toán 6

Bài 6(3.36). Cho biết tích của hai số tự nhiên n và m là 36. Mỗi tích n.(-m) và (-n).(-m) bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6(3.36). Cho biết tích của hai số tự nhiên n và m là 36. Mỗi tích n.(-m) và (-n).(-m) bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

n.(-m) = - (n.m)  và (-n).(-m) = n.m

Lời giải chi tiết

Theo đề bài ta có n.m = 36. Từ đó suy ra:

n.(-m) = - (n.m) = - 36.

(-n).(-m) = n.m = 36.

Quảng cáo
close