Giải bài 3 (6.46) trang 25 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (6.46). Mẹ mua cho Mai một hộp sữa tươi loại 1000 ml. Ngày đầu Mai uống \(\frac{1}{5}\) hộp; ngày tiếp theo Mai uống tiếp \(\frac{1}{4}\) hộp. a) Hỏi sau hai ngày hộp sữa tươi còn lại bao nhiêu phần? b) Tính lượng sữa tươi còn lại sau hai ngày.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (6.46). Mẹ mua cho Mai một hộp sữa tươi loại 1000 ml. Ngày đầu Mai uống \(\frac{1}{5}\) hộp; ngày tiếp theo Mai uống tiếp \(\frac{1}{4}\) hộp.

a) Hỏi sau hai ngày hộp sữa tươi còn lại bao nhiêu phần?

b) Tính lượng sữa tươi còn lại sau hai ngày.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trừ hai phân số.

Lời giải chi tiết

Phần sữa tươi sau hai ngày Mai uống là: \(\frac{1}{5} + \frac{1}{4} = \frac{9}{{20}}\)(phần)

a) Sau hai ngày lượng sữa tươi còn lại số phần là: \(1 - \frac{9}{{20}} = \frac{{11}}{{20}}\)

b) Lượng sữa tươi còn lại sau hai ngày là: \(1000.\frac{{11}}{{20}} = 550\left( {ml} \right)\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close