Giải bài 3 (1.38) trang 18 vở thực hành Toán 6

Bài 3(1.38). Tính a) \({2^5}\); b) \({3^3}\); c) \({5^2}\); d) \({10^9}\).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3(1.38). Tính

a) \({2^5}\);

b) \({3^3}\);

c) \({5^2}\);

d) \({10^9}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định nghĩa lũy thừa.

Lời giải chi tiết

Áp dụng định nghĩa lũy thừa ta có:

a) \({2^5} = 2.2.2.2.2 = 32\)

b) \({3^3} = 3.3.3 = 27\)

c) \({5^2} = 5.5 = 25\)

d) \({10^9} = \underbrace {10.10.10...10}_{9{\rm{ số  }}} = 1\underbrace {00...00}_{9{\rm{ số }}}\)

Quảng cáo
close