Giải bài 8 (1.43) trang 19 vở thực hành Toán 6

Bài 8(1.43). Ta có \(1 + 3 + 5 = 9 = {3^2}.\) Viết các tổng sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên: a) \(1 + 3 + 5 + 7\) b) \(1 + 3 + 5 + 7 + 9\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8(1.43). Ta có \(1 + 3 + 5 = 9 = {3^2}.\) Viết các tổng sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên:

a) \(1 + 3 + 5 + 7\)

b) \(1 + 3 + 5 + 7 + 9\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính giá trị các tổng đã cho.

Lời giải chi tiết

a) \(1 + 3 + 5 + 7 = \left( {1 + 3 + 5} \right) + 7 = 9 + 7 = 16 = {4^2}.\)

b) \(1 + 3 + 5 + 7 + 9 = \left( {1 + 3 + 5 + 7} \right) + 9 = 16 + 9 = 25 = {5^2}.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close