Giải bài 10 (1.45) trang 19 vở thực hành Toán 6

Bài 10(1.45). Theo các nhà khoa học mỗi giây cơ thể con người trung bình tạo ra khoảng \({25.10^5}\)tế bào hồng cầu. Hãy tính xem mỗi giờ bao nhiêu tế bào hồng cầu được tạo ra.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 10(1.45). Theo các nhà khoa học mỗi giây cơ thể con người trung bình tạo ra khoảng \({25.10^5}\)tế bào hồng cầu. Hãy tính xem mỗi giờ bao nhiêu tế bào hồng cầu được tạo ra.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi giờ ra giây rồi nhân với số tế bào được tạo ra trong 1 giây

Lời giải chi tiết

1 phút = 60 giây, 1 giờ = 60 phút = 60.60 = \({36.10^2}\)giây.

Do đó mỗi giờ số tế bào hồng cầu được sinh ra là

\({25.10^5}{.36.10^2} = \left( {25.4.9} \right).\left( {{{10}^5}{{.10}^2}} \right) = {9.10^2}{.10^7} = {9.10^9} = 9000000000\)tế bào.

Vậy mỗi giờ có 9 tỉ tế bào hồng cầu được sinh ra.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close