Giải bài 7 (1.42) trang 18 vở thực hành Toán 6

Bài 7(1.42). Tính \({5^7}{.5^3};{\rm{ }}{5^8}:{5^4}.\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7(1.42). Tính \({5^7}{.5^3};{\rm{ }}{5^8}:{5^4}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức nhân, chia lũy thừa cùng cơ số.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}{5^7}{.5^3} = {5^{7 + 3}} = {5^{10}} = {\rm{ }}9765625{\rm{  }}\\{5^8}:{5^4} = {5^{8 - 4}} = {5^4} = 625.\end{array}\)

Quảng cáo
close