Giải bài 5 (1.40) trang 18 vở thực hành Toán 6

Bài 5(1.40). Tính \({11^2};{111^2}\). Từ đó hãy dự đoán kết quả của \({1111^2}\).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(1.40). Tính \({11^2};{111^2}\). Từ đó hãy dự đoán kết quả của \({1111^2}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính giá trị của lũy thừa \({11^2};{111^2}\) và xác định quy luật của các kết quả.

Lời giải chi tiết

Ta có \({11^2} = 121{\rm{ }};{111^2} = 12{\rm{ }}321.\)

Nhận thấy nếu cơ số có 2 chữ số 1 thì ta chèn 2 giữa hai chữ số 1 và được kết quả 121. Nếu có 3 chữ số 1 thì chèn 232 vào giữa và được kết quả 12 321. Dự đoán \({1111^2} = 1234321\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close