Giải bài 4 (1.39) trang 18 vở thực hành Toán 6

Bài 4(1.39). Viết các số sau thành tổng giá trị các lũy thừa của nó bằng cách dùng các lũy thừa của 10: 251; 902; 2 020; 883 001.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(1.39). Viết các số sau thành tổng giá trị các lũy thừa của nó bằng cách dùng các lũy thừa của 10:

251; 902; 2 020; 883 001.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tách các số đã cho thành tổng giá trị các chữ số của nó.

Lời giải chi tiết

\(251 = 2.100 + 5.10 + 1 = {2.10^2} + 5.10 + 1.\)

\(902 = 9.100 + 2 = {9.10^2} + 2.\)

\(2020 = 2.1000 + 2.10 = {2.10^3} + 2.10.\)

\(883001 = 8.100000 + 8.10000 + 3.1000 + 1 = {8.10^5} + {8.10^4} + {3.10^3} + 1.\)

Quảng cáo
close