Giải bài 2 (3.33) trang 61 vở thực hành Toán 6

Bài 2(3.33). Nhân hai số cùng dấu: a) ( -298).(-4); b) (-10). (-135).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2(3.33). Nhân hai số cùng dấu:

a) ( -298).(-4);                 b) (-10). (-135).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

(-m).(-n) = m.n

Lời giải chi tiết

a) ( -298).(-4) = 298 . 4 =1 192;                   

b) (-10). (-135) = 10. 135 = 1 350.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close