Giải bài 2 (3.10) trang 52 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (3.10). Tính tổng hai số khác dấu: a) 6 + (-2); b) 9 + (-3) ; c) (-10) +4 ; d) (-1) +8.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (3.10). Tính tổng hai số khác dấu:

a) 6 + (-2);                       b) 9 + (-3) ;

c) (-10) +4 ;                     d) (-1) +8.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 a + (-b) = a – b .

Lời giải chi tiết

a) 6 + (-2) = 6 – 2 = 4 ;                       

b) 9 + (-3) = 9 – 3 = 6;

c) (-10) +4 = - (10 – 4 ) = -6 ;                       

d) (-1) +8 = 8 + (-1) = 8 – 1 = 7.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close