Giải bài 2 (1.37) trang 17,18 vở thực hành Toán 6

Bài 2(1.37). Hoàn thành bảng sau vào vở: Lũy thừa Cơ số Số mũ Giá trị của lũy thừa \({4^3}\) ? ? ? ? 3 5 ? ? 2 ? 128

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2(1.37). Hoàn thành bảng sau vào vở:

Lũy thừa

Cơ số

Số mũ

Giá trị của lũy thừa

\({4^3}\)

?

?

?

?

3

5

?

?

2

?

128

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

\({4^3}\) có cơ số là 4, số mũ là 3 và giá trị là 64.

Nếu cơ số là 3 và số mũ là 5 thì lũy thừa là \({3^5}\), có giá trị là 243.

Vì \(128 = 2.64 = 2.2.32 = 2.2.2.16 = 2.2.2.2.8 = 2.2.2.2.2.4 = 2.2.2.2.2.2.2 = {2^7}\) nên 128 là giá trị của lũy thừa \({2^7}\) với cơ số 2 và số mũ 7. Ta có bảng sau:

Lũy thừa

Cơ số

Số mũ

Giá trị của lũy thừa

\({4^3}\)

4

3

64

\({3^5}\)

3

5

243

\({2^7}\)

2

7

128

Quảng cáo
close