Giải bài 2 (1.24) trang 14 vở thực hành Toán 6

Bài 2(1.24). Tính nhẩm: a) 125 . 10; b) 2 021 . 100; c) 1 991 . 25 . 4; d) 3 025 . 125 . 8 .

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2(1.24). Tính nhẩm:

a) 125 . 10;

b) 2 021 . 100;

c) 1 991 . 25 . 4;

d) 3 025 . 125 . 8 .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân.

Lời giải chi tiết

a) 125 . 10 = 1250.

b) 2021 . 100 = 202100.

c) 1991. 25 . 4 = 1991 . 100 = 199100.

d) 3025. 125. 8 = 3025. 1000 = 3025000.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close