Giải bài 1 (8.6) trang 45 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (8.6) Cho bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc đường thẳng xy như hình sau. Trong các câu sau đây câu nào đúng? (1) Điểm B nằm giữa điểm A và điểm D (2) Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm D. (3) Điểm B nằm khác phía với điểm A đối với điểm D (4) Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm D.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (8.6) Cho bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc đường thẳng xy như hình sau. Trong các câu sau đây câu nào đúng?

(1) Điểm B nằm giữa điểm A và điểm D

(2) Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm D.

(3) Điểm B nằm khác phía với điểm A đối với điểm D

(4) Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm D.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ và xác định phía của các điểm đã cho.

Lời giải chi tiết

Các câu đúng là (1) và (2), (4)

Câu sai là (3).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close