Giải bài 1 (3.9) trang 51 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (3.9). Tính tổng hai số cùng dấu: a) (-7) + (-2) ; b) (-8) + ( -5) ; c) (-11) + (-7) ; d) (-6) + (-15).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (3.9). Tính tổng hai số cùng dấu:

a) (-7) + (-2) ;                            b) (-8) + ( -5) ;

c) (-11) + (-7) ;                          d) (-6) + (-15).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

(-a) + (-b) = - (a+b).

Lời giải chi tiết

a) (-7) + (-2) = -(7+2) =-9  ;                           

b) (-8) + ( -5) = - (8+5) = -13;

c) (-11) + (-7) = - (11+7) = -18 ;                             

d) (-6) + (-15) = - (6+15) = -21

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close