Giải bài 1 (3.32) trang 61 vở thực hành Toán 6

Bài 1(3.32) Nhân hai số khác dấu: a) 24.(-25); b) (-15).12.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1(3.32) Nhân hai số khác dấu:

a) 24.(-25);            b) (-15).12.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

(-m).n = m.(-n) = -(m.n).

Lời giải chi tiết

a) 24.(-25) = - (24.25) = - 600;          

b) (-15).12 = - (15.12) = -180.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close