Giải bài 1 (3.19) trang 56 vở thực hành Toán 6

Bài 1(3.19). Bỏ dấu ngoặc và tính các tổng sau: a) – 321 + (-29) – 142 – (- 72 ); b) 214 – ( -36) + (-305).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1(3.19). Bỏ dấu ngoặc và tính các tổng sau:

a) – 321 + (-29) – 142 – (- 72 );

b) 214 – ( -36) + (-305).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi bỏ dấu ngoặc:

- Giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc nếu trước dấu ngoặc có dấu “+”.

- Đổi dấu tất cả các số hạng nếu trước dấu ngoặc có dấu “-“.

Lời giải chi tiết

a) – 321 + (-29) – 142 – (- 72 ) = - 321 – 29 – 142 + 72

= - (321 +29) – (142 – 72 ) = - 350 – 70 = - 420.

b) 214 – ( -36) + (-305) = 214 +36 – 305 = (214 + 36) – 305 = 250 – 305 = - 55.

Quảng cáo
close