Trắc nghiệm Phân tích văn bản Tục ngữ và sáng tác văn chương Văn 7 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Văn bản Tục ngữ và sáng tác văn chương nhắc đến mấy câu chuyện?

 • A
  2 câu chuyện
 • B
  3 câu chuyện
 • C
  4 câu chuyện
 • D
  5 câu chuyện

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Tục ngữ và sáng tác văn chương nhắc đến 2 câu chuyện

Câu hỏi 2 :

Những câu chuyện nào được nhắc đến trong văn bản?

 • A
  Nàng Bân
 • B
  Ếch ngồi đáy giếng
 • C
  “Chim trời cá nước…” xưa và nay
 • D
  A và C đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Những câu chuyện nào được nhắc đến trong văn bản là Nàng Bân và “Chim trời cá nước…” – xưa và nay

Câu hỏi 3 :

Câu tục ngữ nào tương ứng với câu chuyện Nàng Bân được nhắc đến trong văn bản?

 • A
  Đêm tháng Năm chưa nằm đã sángNgày tháng Mười chưa cười đã tối
 • B
  Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân
 • C
  Mưa tháng Tư hư đất, mưa tháng Ba hoa đất
 • D
  Lúa chiêm nép ở đầu bờHễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc và xác định nội dung

Lời giải chi tiết :

Câu tục ngữ tương ứng với câu chuyện Nàng Bân được nhắc đến trong văn bản là: Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân

Câu hỏi 4 :

Câu tục ngữ nào được sử dụng trong câu chuyện “Chim trời cá nước…” - xưa và nay”?

 • A
  Chim sa cá lặn
 • B
  Bút sa gà chết
 • C
  Chim trời cá nước
 • D
  Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung câu chuyện

Lời giải chi tiết :

Câu tục ngữ được sử dụng trong câu chuyện “Chim trời cá nước…” - xưa và nay” là: Chim trời cá nước

close