Trắc nghiệm Lý thuyết Số từ Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Số từ là gì?

 • A
  Là từ dùng để xác định thứ tự và số lượng của sự vật nào đó
 • B
  Là từ dùng đế chỉ các sự vật có số lượng ít hay nhiều
 • C
  Là từ dùng để chỉ tính chất, tính cách, màu sắc, trạng thái, mức độ, phạm vi … của người hoặc vật
 • D
  Là từ dùng để biểu thị hoạt động hoặc trạng thái
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Khi dùng để miêu tả số lương của vật thì số từ thường đứng trước?

 • A
  Tính từ
 • B
  Động từ
 • C
  Danh từ
 • D
  Trạng ngữ
Câu 3 :

Số từ có thể phân chia thành mấy nhóm?

 • A
  5 nhóm
 • B
  4 nhóm
 • C
  3 nhóm
 • D
  2 nhóm
Câu 4 :

Trong câu sau đây: Nhất nước, nhì phần, tam cần, tứ giống

Các từ nhất, nhì, tam, tứ là số từ chỉ số lượng hay số từ chỉ thứ tự?

 • A
  Số lượng
 • B
  Thứ tự
 • C
  Cả A và B đúng
 • D
  Cả A và B sai
Câu 5 :

Tìm số từ chỉ số lượng ước chừng trong câu sau

Bố có thể lặn một hơi dài đến mấy phút

 • A
  có
 • B
  một
 • C
  dài
 • D
  mấy
Câu 6 :

Trong các câu sau câu nào chứa số từ?

 • A
  Con đi trăm núi ngàn kheChưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm
 • B
  Tất cả các em học sinh khi đến trường đều phải mặc đồng phục theo quy định
 • C
  Từng trang vở đều gợi lại những ký ức đẹp đẽ của thời học sinh
 • D
  Tấc đất, tấc vàng
Câu 7 :

Trong các câu sau, câu nào không chứa số từ?

 • A
  Con đi trăm núi ngàn kheChưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm
 • B
  Tất cả các em học sinh khi đến trường đều phải mặc đồng phục theo quy định
 • C
  Hôm nay lớp chúng em quyên góp đồ dùng cho đồng bão lụt được bốn mươi bộ quần áo
 • D
  Canh bốn, canh năm vừa chợp mắtSao vàng năm cánh mộng hồn quanh
Câu 8 :

Trong các nhóm từ dưới đây, nhóm từ nào là số từ chỉ số đếm?

 • A
  Những, các…
 • B
  Dăm ba, năm bảy, một vài…
 • C
  Hai, bốn, sáu, tám…
 • D
  Mươi, mấy…

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Số từ là gì?

 • A
  Là từ dùng để xác định thứ tự và số lượng của sự vật nào đó
 • B
  Là từ dùng đế chỉ các sự vật có số lượng ít hay nhiều
 • C
  Là từ dùng để chỉ tính chất, tính cách, màu sắc, trạng thái, mức độ, phạm vi … của người hoặc vật
 • D
  Là từ dùng để biểu thị hoạt động hoặc trạng thái

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về số từ

Lời giải chi tiết :

Số từ là từ dùng để xác định thứ tự và số lượng của sự vật nào đó.

Câu 2 :

Khi dùng để miêu tả số lương của vật thì số từ thường đứng trước?

 • A
  Tính từ
 • B
  Động từ
 • C
  Danh từ
 • D
  Trạng ngữ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về số từ

Lời giải chi tiết :

Số từ thường đứng trước danh từ khi dùng để miêu tả số lượng của vật

Câu 3 :

Số từ có thể phân chia thành mấy nhóm?

 • A
  5 nhóm
 • B
  4 nhóm
 • C
  3 nhóm
 • D
  2 nhóm

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về số từ

Lời giải chi tiết :

Số từ có thể phân chia thành 2 nhóm: số từ chỉ số lượng xác định và số từ chỉ số lượng ước chừng

Câu 4 :

Trong câu sau đây: Nhất nước, nhì phần, tam cần, tứ giống

Các từ nhất, nhì, tam, tứ là số từ chỉ số lượng hay số từ chỉ thứ tự?

 • A
  Số lượng
 • B
  Thứ tự
 • C
  Cả A và B đúng
 • D
  Cả A và B sai

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về số từ

Lời giải chi tiết :

Các từ trên là số từ chỉ thứ tự

Câu 5 :

Tìm số từ chỉ số lượng ước chừng trong câu sau

Bố có thể lặn một hơi dài đến mấy phút

 • A
  có
 • B
  một
 • C
  dài
 • D
  mấy

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xác định số từ chỉ số lượng ước chừng

Câu 6 :

Trong các câu sau câu nào chứa số từ?

 • A
  Con đi trăm núi ngàn kheChưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm
 • B
  Tất cả các em học sinh khi đến trường đều phải mặc đồng phục theo quy định
 • C
  Từng trang vở đều gợi lại những ký ức đẹp đẽ của thời học sinh
 • D
  Tấc đất, tấc vàng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xác định số từ trong các câu

Lời giải chi tiết :

“Con đi trăm núi ngàn khe

Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm”

Câu 7 :

Trong các câu sau, câu nào không chứa số từ?

 • A
  Con đi trăm núi ngàn kheChưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm
 • B
  Tất cả các em học sinh khi đến trường đều phải mặc đồng phục theo quy định
 • C
  Hôm nay lớp chúng em quyên góp đồ dùng cho đồng bão lụt được bốn mươi bộ quần áo
 • D
  Canh bốn, canh năm vừa chợp mắtSao vàng năm cánh mộng hồn quanh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xác định câu không sử dụng số từ

Lời giải chi tiết :

Câu “Tất cả các em học sinh khi đến trường đều phải mặc đồng phục theo quy định” không sử dụng số từ

Câu 8 :

Trong các nhóm từ dưới đây, nhóm từ nào là số từ chỉ số đếm?

 • A
  Những, các…
 • B
  Dăm ba, năm bảy, một vài…
 • C
  Hai, bốn, sáu, tám…
 • D
  Mươi, mấy…

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xác định số từ chỉ số đếm

Lời giải chi tiết :

“Hai, bốn, sáu, tám…” thuộc nhóm số từ chỉ số đếm

close