Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Đừng từ bỏ cố gắng Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Đừng từ bỏ cố gắng do ai sáng tác?

 • A
  Nguyễn Vĩnh Nguyên
 • B
  Hà Thủy Nguyên
 • C
  Trần Thị Cẩm Quyên
 • D
  Nguyễn Văn Học
Câu 2 :

Văn bản Đừng từ bỏ cố gắng xuất xứ từ đâu?

 • A
  Văn học và tuổi trẻ
 • B
  Tôi tài giỏi, bạn cũng thế
 • C
  Nhà giả kim
 • D
  Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ
Câu 3 :

Văn bản Đừng từ bỏ cố gắng thuộc thể loại gì?

 • A
  Thơ
 • B
  Tiểu thuyết
 • C
  Văn bản thông tin
 • D
  Văn bản nghị luận
Câu 4 :

Ai là người đã viết câu sau: “Đời phải trải qua giông tố, nhưng chớ có cúi đầu trước giông tố”?

 • A
  Huy Cận
 • B
  Đặng Thùy Trâm
 • C
  Nguyễn Quang Sáng
 • D
  Nguyễn Minh Châu
Câu 5 :

Theo tác giả, bất kì ai cũng sẽ phải đối mặt với điều gì?

 • A
  Khó khăn, thách thức
 • B
  Trở ngại
 • C
  Thất bại
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 6 :

Theo tác giả, muốn thành công thì trước hết phải làm gì?

 • A
  Học cách chấp nhận, đối mặt vượt qua thất bại của chính mình
 • B
  Có thái độ nhiệt tình
 • C
  Đặt mục tiêu rõ ràng và thực hiện mục tiêu đó
 • D
  Luôn có lòng tin đối với sự lựa chọn của mình
Câu 7 :

Tác giả so sánh cuộc sống thăng trầm với điều gì?

 • A
  Bức tranh
 • B
  Điệu nhảy
 • C
  Bản hòa ca
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 8 :

Theo tác giả, điều gì là khó tránh nhưng đó chính là người thầy đầu tiên của chúng ta trên đường đời?

 • A
  Thành công
 • B
  Thất bại
 • C
  Thử thách
 • D
  Chán nản
Câu 9 :

Trong văn bản, tác giả đã dẫn chứng ai là người từng bị đánh giá là “dốt đến mức không học được bất cứ thứ gì”?

 • A
  An-be Anh-xtanh
 • B
  Ma-ri Quy-ri
 • C
  Đác-uyn
 • D
  Thô-mát Ê-đi-sơn
Câu 10 :

Ai là người từng nói: “Thất bại duy nhất mà ta nên sợ, đó là không bám lấy mục tiêu mà mình biết là tốt nhất”?

 • A
  Gioóc E-li-ốt
 • B
  Ních Vu-chi-xích
 • C
  Thô-mát Ê-đi-sơn
 • D
  An-be Anh-xtanh

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Đừng từ bỏ cố gắng do ai sáng tác?

 • A
  Nguyễn Vĩnh Nguyên
 • B
  Hà Thủy Nguyên
 • C
  Trần Thị Cẩm Quyên
 • D
  Nguyễn Văn Học

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản Đừng từ bỏ cố gắng do Trần Thị Cẩm Quyên sáng tác

Câu 2 :

Văn bản Đừng từ bỏ cố gắng xuất xứ từ đâu?

 • A
  Văn học và tuổi trẻ
 • B
  Tôi tài giỏi, bạn cũng thế
 • C
  Nhà giả kim
 • D
  Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản Đừng từ bỏ cố gắng in trong Văn học và tuổi trẻ, Viện nghiên cứu sách và học liệu giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số tháng 11/2021

Câu 3 :

Văn bản Đừng từ bỏ cố gắng thuộc thể loại gì?

 • A
  Thơ
 • B
  Tiểu thuyết
 • C
  Văn bản thông tin
 • D
  Văn bản nghị luận

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản thuộc thể loại nghị luận

Câu 4 :

Ai là người đã viết câu sau: “Đời phải trải qua giông tố, nhưng chớ có cúi đầu trước giông tố”?

 • A
  Huy Cận
 • B
  Đặng Thùy Trâm
 • C
  Nguyễn Quang Sáng
 • D
  Nguyễn Minh Châu

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung trong tác phẩm, chú ý phần đầu của văn bản

Lời giải chi tiết :

Đặng Thùy Trâm từng viết: “Đời phải trải qua giông tố, nhưng chớ có cúi đầu trước giông tố”

Câu 5 :

Theo tác giả, bất kì ai cũng sẽ phải đối mặt với điều gì?

 • A
  Khó khăn, thách thức
 • B
  Trở ngại
 • C
  Thất bại
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung trong tác phẩm, chú ý phần đầu của văn bản

Lời giải chi tiết :

“Bất kì ai trong chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn, thách thức, trở ngại và thất bại”

Câu 6 :

Theo tác giả, muốn thành công thì trước hết phải làm gì?

 • A
  Học cách chấp nhận, đối mặt vượt qua thất bại của chính mình
 • B
  Có thái độ nhiệt tình
 • C
  Đặt mục tiêu rõ ràng và thực hiện mục tiêu đó
 • D
  Luôn có lòng tin đối với sự lựa chọn của mình

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung trong tác phẩm, chú ý phần đầu của văn bản

Lời giải chi tiết :

“Bởi không có con đường nào bằng phẳng, dễ đi, nếu muốn thành công thì trước hết phải học cách chấp nhận, đối mặt vượt qua thất bại của chính mình”

Câu 7 :

Tác giả so sánh cuộc sống thăng trầm với điều gì?

 • A
  Bức tranh
 • B
  Điệu nhảy
 • C
  Bản hòa ca
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung tác phẩm, chú ý đoạn văn thứ 2 của văn bản

Lời giải chi tiết :

“Cuộc sống thăng trầm như bản hòa ca, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, dễ dàng và êm đềm thành công”

Câu 8 :

Theo tác giả, điều gì là khó tránh nhưng đó chính là người thầy đầu tiên của chúng ta trên đường đời?

 • A
  Thành công
 • B
  Thất bại
 • C
  Thử thách
 • D
  Chán nản

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung tác phẩm, chú ý đoạn văn thứ 2 của văn bản

Lời giải chi tiết :

“Thất bại là điều khó tránh nhưng đó chính là người thầy đầu tiên của chúng ta trên đường đời”

Câu 9 :

Trong văn bản, tác giả đã dẫn chứng ai là người từng bị đánh giá là “dốt đến mức không học được bất cứ thứ gì”?

 • A
  An-be Anh-xtanh
 • B
  Ma-ri Quy-ri
 • C
  Đác-uyn
 • D
  Thô-mát Ê-đi-sơn

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung tác phẩm, chú ý đoạn từ “Bạn biết không…” đến “trưởng thành hơn”

Lời giải chi tiết :

“Chẳng hạn như Thô-mát Ê-đi-sơn (Thomas Edison), mấy ai biết rằng khi còn nhỏ, Ê-đi-sơn đã từng bị đánh giá là “dốt đến mức không học được bất cứ thứ gì”

Câu 10 :

Ai là người từng nói: “Thất bại duy nhất mà ta nên sợ, đó là không bám lấy mục tiêu mà mình biết là tốt nhất”?

 • A
  Gioóc E-li-ốt
 • B
  Ních Vu-chi-xích
 • C
  Thô-mát Ê-đi-sơn
 • D
  An-be Anh-xtanh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung tác phẩm, chú ý đoạn từ “Bạn biết không…” đến “trưởng thành hơn”

Lời giải chi tiết :

Gioóc E-li-ốt từng nói: “Thất bại duy nhất mà ta nên sợ, đó là không bám lấy mục tiêu mà mình biết là tốt nhất”

close