Trắc nghiệm Vài nét về nhà văn A-đam Khu Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả A-đam Khu sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1974
 • B
  1975
 • C
  1976
 • D
  1977
Câu 2 :

A-đam Khu là người nước nào?

 • A
  Anh
 • B
  Mí
 • C
  Pháp
 • D
  Xinh-ga-po
Câu 3 :

A-đam Khu được xếp hạng trong số 25 người giàu nhất ở Singapore dưới 40 tuổi năm bao nhiêu?

 • A
  2007
 • B
  2008
 • C
  2009
 • D
  2010
Câu 4 :

A-đam Khu hợp tác với ba người bạn ở Đại học Quốc gia Singapore đồng sáng lập một công ty quản lý sự kiện năm bao nhiêu tuổi?

 • A
  19 tuổi
 • B
  20 tuổi
 • C
  21 tuổi
 • D
  22 tuổi
Câu 5 :

A-đam Khu trở thành huấn luyện viên tại SuperTeen năm bao nhiêu tuổi?

 • A
  21 tuổi
 • B
  22 tuổi
 • C
  23 tuổi
 • D
  24 tuổi
Câu 6 :

Đâu không phải sáng tác của A-đam Khu?

 • A
  Tôi tài giỏi, bạn cũng thế
 • B
  Nhà giả kim
 • C
  Đắc nhân tâm
 • D
  Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả A-đam Khu sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1974
 • B
  1975
 • C
  1976
 • D
  1977

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin về tác giả

Lời giải chi tiết :

A-đam Khu sinh năm 1974

Câu 2 :

A-đam Khu là người nước nào?

 • A
  Anh
 • B
  Mí
 • C
  Pháp
 • D
  Xinh-ga-po

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin về tác giả

Lời giải chi tiết :

A-đam Khu là triệu phú trẻ nhất ở Xinh-ga-po

Câu 3 :

A-đam Khu được xếp hạng trong số 25 người giàu nhất ở Singapore dưới 40 tuổi năm bao nhiêu?

 • A
  2007
 • B
  2008
 • C
  2009
 • D
  2010

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin về tác giả

Lời giải chi tiết :

A-đam Khu được xếp hạng trong số 25 người giàu nhất ở Singapore dưới 40 tuổi năm 2008

Câu 4 :

A-đam Khu hợp tác với ba người bạn ở Đại học Quốc gia Singapore đồng sáng lập một công ty quản lý sự kiện năm bao nhiêu tuổi?

 • A
  19 tuổi
 • B
  20 tuổi
 • C
  21 tuổi
 • D
  22 tuổi

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin về tác giả

Lời giải chi tiết :

Ở tuổi 21, A-đam Khu hợp tác với ba người bạn ở Đại học Quốc gia Singapore đồng sáng lập một công ty quản lý sự kiện, Curoul Entertainment

Câu 5 :

A-đam Khu trở thành huấn luyện viên tại SuperTeen năm bao nhiêu tuổi?

 • A
  21 tuổi
 • B
  22 tuổi
 • C
  23 tuổi
 • D
  24 tuổi

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin về tác giả

Lời giải chi tiết :

Ở tuổi 24, trở thành huấn luyện viên tại SuperTeen, thực hiện các khóa học cho các tổ chức lớn

Câu 6 :

Đâu không phải sáng tác của A-đam Khu?

 • A
  Tôi tài giỏi, bạn cũng thế
 • B
  Nhà giả kim
 • C
  Đắc nhân tâm
 • D
  Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin về tác giả

Lời giải chi tiết :

Nhà giả kim không phải sáng tác của A-đam Khu

close