Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Bàn về đọc sách Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Bàn về đọc sách sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

 • A
  Tự sự
 • B
  Miêu tả
 • C
  Nghị luận
 • D
  Biểu cảm
Câu 2 :

Văn bản không đề cập tới nội dung gì?

 • A
  Ý nghĩa của việc đọc sách
 • B
  Các loại sách cần đọc
 • C
  Phương pháp đọc sách có hiệu quả
 • D
  Những thư viện nổi tiếng trên thế giới
Câu 3 :

Vì sao đọc sách trong thời đại ngày nay không dễ?

 • A
  Sách thì hay nhưng sách nhiều
 • B
  Sách nhiều khiến người đọc dễ lạc hướng và không chuyên sâu
 • C
  Không dễ tìm sách hay để đọc
 • D
  Sách nhiều nhưng vẫn là một thứ hàng háo đắt so với điều kiện của nhiều người
Câu 4 :

Tại sao cần kết hợp giữa đọc rộng với đọc sâu, giữa đọc sách thường thức với đọc sách chuyên môn?

 • A
  Vì “trên đời không có học vấn nào cô lập, tách rời các học vấn khác”
 • B
  Vì “không biết rộng thì không thể chuyên, không thông thái thì không nắm gọn”
 • C
  Vì “biết rộng rồi sau đó mới nắm chắc, đó là trình tự để nắm vững bất cứ học vấn nào?
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 5 :

Ý đúng nhất về sự thuyết phục của văn bản trên là gì?

 • A
  Lý lẽ sắc sảo, dẫn chứng sinh động
 • B
  Dẫn chứng phong phú, câu văn giàu hình ảnh
 • C
  Sử dụng so sánh và nhân hóa
 • D
  Giọng văn biểu cảm, giàu biện pháp tu từ
Câu 6 :

Từ “trọc phú” trong đoạn văn chỉ loại người nào?

 • A
  Người khỏe mạnh, cường tráng
 • B
  Người giàu có mà dốt nát, bần tiện
 • C
  Người ít tiền mà hay khoe mình giàu có
 • D
  Người hay khoe mình có tài

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bàn về đọc sách sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

 • A
  Tự sự
 • B
  Miêu tả
 • C
  Nghị luận
 • D
  Biểu cảm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm, chú ý ngôn ngữ, giọng điệu của văn bản

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm viết theo phương thức nghị luận

Câu 2 :

Văn bản không đề cập tới nội dung gì?

 • A
  Ý nghĩa của việc đọc sách
 • B
  Các loại sách cần đọc
 • C
  Phương pháp đọc sách có hiệu quả
 • D
  Những thư viện nổi tiếng trên thế giới

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm, chú ý bố cục của văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản không đề cập đến những thư viện nổi tiếng trên thế giới

Câu 3 :

Vì sao đọc sách trong thời đại ngày nay không dễ?

 • A
  Sách thì hay nhưng sách nhiều
 • B
  Sách nhiều khiến người đọc dễ lạc hướng và không chuyên sâu
 • C
  Không dễ tìm sách hay để đọc
 • D
  Sách nhiều nhưng vẫn là một thứ hàng háo đắt so với điều kiện của nhiều người

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại Phần 2 (Những khó khăn, thiên hướng sai lạc dễ mắc phải của việc đọc sách hiện nay)

Lời giải chi tiết :

Đọc sách trong thời đại ngày nay không dễ vì sách nhiều khiến người đọc dễ lạc hướng cà không chuyên sâu

Câu 4 :

Tại sao cần kết hợp giữa đọc rộng với đọc sâu, giữa đọc sách thường thức với đọc sách chuyên môn?

 • A
  Vì “trên đời không có học vấn nào cô lập, tách rời các học vấn khác”
 • B
  Vì “không biết rộng thì không thể chuyên, không thông thái thì không nắm gọn”
 • C
  Vì “biết rộng rồi sau đó mới nắm chắc, đó là trình tự để nắm vững bất cứ học vấn nào?
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm, xem lại phần 3 (Bàn về phương pháp đọc sách)

Lời giải chi tiết :

Cần kết hợp giữa đọc rộng với đọc sâu, giữa đọc sách thường thức với đọc sách chuyên môn vì “Trên đời không có học vấn nào cô lập, tách rời các học vấn khác… không biết rộng khi không thể chuyên, không thông thái thì không thể nắm gọn. Trước hãy biết rộng rồi sau đó nắm chắc, đó là trình tự để nắm vững bất cứ học vấn nào.”

Câu 5 :

Ý đúng nhất về sự thuyết phục của văn bản trên là gì?

 • A
  Lý lẽ sắc sảo, dẫn chứng sinh động
 • B
  Dẫn chứng phong phú, câu văn giàu hình ảnh
 • C
  Sử dụng so sánh và nhân hóa
 • D
  Giọng văn biểu cảm, giàu biện pháp tu từ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Bài văn nghị luận đã đặt ra và bàn về một vấn đề có ý nghĩa trong đời sống. Nổi bật với lí lẽ sắc sảo, hệ thống dẫn chứng sinh động. Bố cục bài viết hợp lí, chặt chẽ, các ý được dẫn dắt tự nhiên. Lối viết giàu hình ảnh, nhiều so sánh thú vị

Câu 6 :

Từ “trọc phú” trong đoạn văn chỉ loại người nào?

 • A
  Người khỏe mạnh, cường tráng
 • B
  Người giàu có mà dốt nát, bần tiện
 • C
  Người ít tiền mà hay khoe mình giàu có
 • D
  Người hay khoe mình có tài

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại phần 3 (Bàn về phương pháp đọc sách)

Lời giải chi tiết :

“Thế gian có biết bao người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt như kẻ trọc phú khoe của, chỉ biết lấy nhiều làm quý”

close