Trắc nghiệm Tìm hiểu biện pháp So sánh Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Biện pháp tu từ so sánh là gì?

 • A
  Là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật… bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người
 • B
  Là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay tư tưởng, tình cảm
 • C
  Là đối chiếu sự vật, sự việc, hiện tượng này với sự vật, sự việc, hiện tượng khác có nét tương đồng để tăng sức gợi hình, gợi cảm…
 • D
  Là dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiếu lịch sự
Câu 2 :

Thông thường mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm có:

 • A
  Vế A (Nêu tên sự vật, sự việc được so sánh)
 • B
  Vế B (Nêu tên sự vật, sự việc dùng để so sánh với sự vật, sự việc được so sánh ở vế A)
 • C
  Đáp án A và B sai
 • D
  Đáp án A và B đúng
Câu 3 :

Có mấy kiểu so sánh?

 • A
  2 kiểu
 • B
  3 kiểu
 • C
  4 kiểu
 • D
  5 kiểu
Câu 4 :

Câu nào sử dụng phép so sánh?

 • A
  Ca lô đội lệch
 • B
  Mồm huýt sáo vang
 • C
  Như con chim chích
 • D
  Nhảy trên đường vàng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Biện pháp tu từ so sánh là gì?

 • A
  Là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật… bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người
 • B
  Là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay tư tưởng, tình cảm
 • C
  Là đối chiếu sự vật, sự việc, hiện tượng này với sự vật, sự việc, hiện tượng khác có nét tương đồng để tăng sức gợi hình, gợi cảm…
 • D
  Là dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiếu lịch sự

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp so sánh

Lời giải chi tiết :

So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc, hiện tượng này với sự vật, sự việc, hiện tượng khác có nét tương đồng để tăng sức gợi hình, gợi cảm…

Câu 2 :

Thông thường mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm có:

 • A
  Vế A (Nêu tên sự vật, sự việc được so sánh)
 • B
  Vế B (Nêu tên sự vật, sự việc dùng để so sánh với sự vật, sự việc được so sánh ở vế A)
 • C
  Đáp án A và B sai
 • D
  Đáp án A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp so sánh

Lời giải chi tiết :

Thông thường mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm có:

- Vế A (nêu tên sự vật, sự việc được so sánh)

- Vế B (nêu tên sự vật, sự việc dùng để so sánh với sự vật, sự việc được so sánh ở vế A)

Câu 3 :

Có mấy kiểu so sánh?

 • A
  2 kiểu
 • B
  3 kiểu
 • C
  4 kiểu
 • D
  5 kiểu

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp so sánh

Lời giải chi tiết :

Biện pháp tu từ so sánh có hai kiểu: so sánh ngang bằng và so sánh không ngang bằng

Câu 4 :

Câu nào sử dụng phép so sánh?

 • A
  Ca lô đội lệch
 • B
  Mồm huýt sáo vang
 • C
  Như con chim chích
 • D
  Nhảy trên đường vàng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xác định biện pháp so sánh

Lời giải chi tiết :

Câu “Như con chim chích” sử dụng biện pháp so sánh

close