Trắc nghiệm Tìm hiểu biện pháp So sánh Văn 7 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Biện pháp tu từ so sánh là gì?

 • A
  Là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật… bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người
 • B
  Là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay tư tưởng, tình cảm
 • C
  Là đối chiếu sự vật, sự việc, hiện tượng này với sự vật, sự việc, hiện tượng khác có nét tương đồng để tăng sức gợi hình, gợi cảm…
 • D
  Là dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiếu lịch sự

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp so sánh

Lời giải chi tiết :

So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc, hiện tượng này với sự vật, sự việc, hiện tượng khác có nét tương đồng để tăng sức gợi hình, gợi cảm…

Câu hỏi 2 :

Thông thường mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm có:

 • A
  Vế A (Nêu tên sự vật, sự việc được so sánh)
 • B
  Vế B (Nêu tên sự vật, sự việc dùng để so sánh với sự vật, sự việc được so sánh ở vế A)
 • C
  Đáp án A và B sai
 • D
  Đáp án A và B đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp so sánh

Lời giải chi tiết :

Thông thường mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm có:

- Vế A (nêu tên sự vật, sự việc được so sánh)

- Vế B (nêu tên sự vật, sự việc dùng để so sánh với sự vật, sự việc được so sánh ở vế A)

Câu hỏi 3 :

Có mấy kiểu so sánh?

 • A
  2 kiểu
 • B
  3 kiểu
 • C
  4 kiểu
 • D
  5 kiểu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp so sánh

Lời giải chi tiết :

Biện pháp tu từ so sánh có hai kiểu: so sánh ngang bằng và so sánh không ngang bằng

Câu hỏi 4 :

So sánh ngang bằng là gì?

 • A
  Là kiểu so sánh đối chiếu sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ hơn kém để làm nổi bật cái còn lại
 • B
  Là sử dụng các từ ngữ thường gọi con người dùng để gọi vật
 • C
  Là sử dụng các từ ngữ chỉ tính chất, hoạt động của con người để chỉ hoạt động, tính chất của vật
 • D
  Là kiểu so sánh các sự vật, sự việc, hiện tượng có sự tương đồng với nhau

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp so sánh

Lời giải chi tiết :

So sánh ngang bằng là kiểu so sánh các sự vật, sự việc, hiện tượng có sự tương đồng với nhau

Câu hỏi 5 :

So sánh không ngang bằng là gì?

 • A
  Là kiểu so sánh đối chiếu sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ hơn kém để làm nổi bật cái còn lại
 • B
  Là sử dụng các từ ngữ thường gọi con người dùng để gọi vật
 • C
  Là sử dụng các từ ngữ chỉ tính chất, hoạt động của con người để chỉ hoạt động, tính chất của vật
 • D
  Là kiểu so sánh các sự vật, sự việc, hiện tượng có sự tương đồng với nhau

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp so sánh

Lời giải chi tiết :

So sánh không ngang bằng là kiểu so sánh đối chiếu sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ hơn kém để làm nổi bật cái còn lại.

Câu hỏi 6 :

Các câu sau đây sử dụng kiểu so sánh gì?

“Anh em như thể tay chân”

“Nhanh như cắt”

“Ngang như cua”

“Chậm như rùa”

 • A
  So sánh ngang bằng
 • B
  So sánh không ngang bằng
 • C
  So sánh cú pháp
 • D
  So sánh từ ngữ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về các loại của so sánh

Lời giải chi tiết :

Các câu trên sử dụng kiểu so sánh ngang bằng

Câu hỏi 7 :

Câu sau sử dụng kiểu so sánh gì?

“Con đi trăm núi ngàn khe

Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm”

 • A
  So sánh ngang bằng
 • B
  So sánh không ngang bằng
 • C
  So sánh cú pháp
 • D
  So sánh từ ngữ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về các loại của so sánh

Lời giải chi tiết :

Câu trên sử dụng kiểu so sánh không ngang bằng

Câu hỏi 8 :

Câu nào sử dụng phép so sánh?

 • A
  Ca lô đội lệch
 • B
  Mồm huýt sáo vang
 • C
  Như con chim chích
 • D
  Nhảy trên đường vàng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xác định biện pháp so sánh

Lời giải chi tiết :

Câu “Như con chim chích” sử dụng biện pháp so sánh

close