Trắc nghiệm Phân tích văn bản Mùa phơi sân trước Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Mùa phơi sân trước do ai sáng tác?

 • A
  Nguyễn Ngọc Thuần
 • B
  Nguyễn Ngọc Tư
 • C
  Nguyễn Trung Thành
 • D
  Nguyễn Minh Châu
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Văn bản được trích từ tác phẩm nào?

 • A
  Bánh trái mùa xưa
 • B
  Miếng ngon Hà Nội
 • C
  Miếng lạ miền Nam
 • D
  Thương nhớ mười hai
Câu 3 :

Văn bản thuộc thể loại gì?

 • A
  Tiểu thuyết
 • B
  Truyện ngắn
 • C
  Tản văn
 • D
  Thơ
Câu 4 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

 • A
  Nghị luận
 • B
  Thuyết minh
 • C
  Biểu cảm
 • D
  Tự sự
Câu 5 :

Loại gió nào được nhắc đến nhiều trong văn bản?

 • A
  Gió chướng
 • B
  Gió Lào
 • C
  Gió mùa Đông Bắc
 • D
  Gió Tây ôn đới
Câu 6 :

Theo văn bản, hồi con nít tác giả thích đi xe đạp về nhà ngoại bằng con đường xóm cặp mé sông nào?

 • A
  Sông Hồng
 • B
  Sông Cửu Long
 • C
  Sông Rạch Chiếc
 • D
  Sông Rạch Rập

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Mùa phơi sân trước do ai sáng tác?

 • A
  Nguyễn Ngọc Thuần
 • B
  Nguyễn Ngọc Tư
 • C
  Nguyễn Trung Thành
 • D
  Nguyễn Minh Châu

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Mùa phơi sân trước do Nguyễn Ngọc Tư sáng tác

Câu 2 :

Văn bản được trích từ tác phẩm nào?

 • A
  Bánh trái mùa xưa
 • B
  Miếng ngon Hà Nội
 • C
  Miếng lạ miền Nam
 • D
  Thương nhớ mười hai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản được nằm ở phần 6 trong truyện Bánh trái mùa xưa

Câu 3 :

Văn bản thuộc thể loại gì?

 • A
  Tiểu thuyết
 • B
  Truyện ngắn
 • C
  Tản văn
 • D
  Thơ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản thuộc thể loại tản văn

Câu 4 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

 • A
  Nghị luận
 • B
  Thuyết minh
 • C
  Biểu cảm
 • D
  Tự sự

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là tự sự

Câu 5 :

Loại gió nào được nhắc đến nhiều trong văn bản?

 • A
  Gió chướng
 • B
  Gió Lào
 • C
  Gió mùa Đông Bắc
 • D
  Gió Tây ôn đới

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Gió chướng được nhắc đến nhiều trong văn bản

Câu 6 :

Theo văn bản, hồi con nít tác giả thích đi xe đạp về nhà ngoại bằng con đường xóm cặp mé sông nào?

 • A
  Sông Hồng
 • B
  Sông Cửu Long
 • C
  Sông Rạch Chiếc
 • D
  Sông Rạch Rập

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý phần mở đầu của văn bản

Lời giải chi tiết :

“Hồi con nít thích đi xe đạp về nhà ngoại bằng con đường xóm cặp mé sông Rạch Rập

close