Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Những cái nhìn hạn hẹp Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Văn bản Những cái nhìn hạn hẹp nhắc đến những câu chuyện nào?

Đẽo cày giữa đường

Ếch ngồi đáy giếng

Chiếc lá cuối cùng

Thầy bói xem voi

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Câu 2 :

Thể loại của những câu truyện trong văn bản là gì?

 • A

  Cổ tích

 • B

  Truyền thuyết

 • C

  Sử thi

 • D

  Ngụ ngôn

Câu 3 :

Theo truyện, con ếch trước giờ sống ở đâu?

 • A

  Cái ao

 • B

  Cái giếng

 • C

  Bụi tre

 • D

  Bờ đê

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Truyện Ếch ngồi đáy giếng gửi đến chúng ta nhiều bài học về?

Biết học hỏi mọi người

Yêu thương bản thân

Luôn củng cố kiến thức bản thân

Yêu thương mọi người

Không được chủ quan, kiêu ngạo

Khiêm tốn

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đâu là giá trị nghệ thuật của truyện Ếch ngồi đáy giếng?

Xây dựng hình tượng quen thuộc, gần gũi

Thần thánh hóa nhân vật

Tình huống bất ngờ, hài hước

Cách nói ẩn dụ, tự nhiên

Sử dụng những hình ảnh kì vĩ, đặc sắc

Câu 6 :

Truyện Ếch ngồi đáy giếng phê phán đối tượng nào?

 • A

  Những kẻ lười biếng

 • B

  Những kẻ dốt nát mà huênh hoang

 • C

  Những kẻ tham lam

 • D

  Những kẻ nhát gan

Câu 7 :

Trong truyện Thầy bói xem voi, các thầy bói xem voi nhân dịp nào?

 • A

  Vào chơi sở thú

 • B

  Khi vào chuồng voi

 • C

  Nhân dịp lên núi

 • D

  Nhân buổi ế hàng, có chú voi đi qua

Câu 8 :

Trong truyện Thầy bói xem voi, các thầy bói xem voi như thế nào?

 • A

  Mỗi thầy sờ một bộ phận

 • B

  Các thầy sờ tất cả các bộ phận của voi

 • C

  Thầy hỏi những người xung quanh

 • D

  Các thầy hỏi ý kiến của nhau

Câu 9 :

Thầy bói trong truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi tại sao lại cãi nhau?

 • A

  Tranh nhau xem bói

 • B

  Va phải nhau nên cãi nhau

 • C

  Mỗi thầy xem chỉ một bộ phận của voi, nhưng đã khẳng định ý kiến của mình đúng

 • D

  Không rõ lý do

Câu 10 :

Nguyên nhân sâu xa của việc tranh cãi của năm ông thầy bói là gì?

 • A

  Do không hiểu biết, không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh

 • B

  Do xem xét phiến diện, qua loa, chủ quan sự vật

 • C

  Do các thầy không có chung ý

 • D

  Do các thầy không nhìn thấy

Câu 11 :

Truyện Thầy bói xem voi phê phán đối tượng nào?

 • A

  Những kẻ lười biếng

 • B

  Những kẻ dốt nát mà huênh hoang

 • C

  Những kẻ tham lam

 • D

  Kẻ nhìn nhận sự việc không đầy đủ

Câu 12 :

Truyện Thầy bói xem voi gửi đến chúng ta bài học gì?

 • A

  Phải tìm hiểu sự vật bằng phương cách tiếp cận thích hợp

 • B

  Phải xem xét khái quát một cách toàn diện, không lấy cái bộ phận, cái đơn lẻ thay thế cho toàn bộ

 • C

  Cả A và B đều đúng

 • D

  Cả A và B đều sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Văn bản Những cái nhìn hạn hẹp nhắc đến những câu chuyện nào?

Đẽo cày giữa đường

Ếch ngồi đáy giếng

Chiếc lá cuối cùng

Thầy bói xem voi

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Đáp án

Ếch ngồi đáy giếng

Thầy bói xem voi

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Những cái nhìn hạn hẹp nhắc đến những câu chuyện: Ếch ngồi đáy giếng, Thầy bói xem voi

Câu 2 :

Thể loại của những câu truyện trong văn bản là gì?

 • A

  Cổ tích

 • B

  Truyền thuyết

 • C

  Sử thi

 • D

  Ngụ ngôn

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Thể loại của những câu truyện trong văn bản là ngụ ngôn

Câu 3 :

Theo truyện, con ếch trước giờ sống ở đâu?

 • A

  Cái ao

 • B

  Cái giếng

 • C

  Bụi tre

 • D

  Bờ đê

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ôn lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Theo truyện, con ếch trước giớ sống ở trong cái giếng

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Truyện Ếch ngồi đáy giếng gửi đến chúng ta nhiều bài học về?

Biết học hỏi mọi người

Yêu thương bản thân

Luôn củng cố kiến thức bản thân

Yêu thương mọi người

Không được chủ quan, kiêu ngạo

Khiêm tốn

Đáp án

Biết học hỏi mọi người

Luôn củng cố kiến thức bản thân

Không được chủ quan, kiêu ngạo

Khiêm tốn

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản và rút ra những bài học ý nghĩa

Lời giải chi tiết :

Truyện Ếch ngồi đáy giếng gửi đến chúng ta nhiều bài học về sự khiêm tốn và học hỏi trong cuộc sống

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đâu là giá trị nghệ thuật của truyện Ếch ngồi đáy giếng?

Xây dựng hình tượng quen thuộc, gần gũi

Thần thánh hóa nhân vật

Tình huống bất ngờ, hài hước

Cách nói ẩn dụ, tự nhiên

Sử dụng những hình ảnh kì vĩ, đặc sắc

Đáp án

Xây dựng hình tượng quen thuộc, gần gũi

Tình huống bất ngờ, hài hước

Cách nói ẩn dụ, tự nhiên

Sử dụng những hình ảnh kì vĩ, đặc sắc

Phương pháp giải :

Xem lại phần nghệ thuật và chọn các đáp án đúng

Lời giải chi tiết :

Truyện đặc sắc bởi những nghệ thuật của truyện ngụ ngôn

Câu 6 :

Truyện Ếch ngồi đáy giếng phê phán đối tượng nào?

 • A

  Những kẻ lười biếng

 • B

  Những kẻ dốt nát mà huênh hoang

 • C

  Những kẻ tham lam

 • D

  Những kẻ nhát gan

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ôn lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Truyện Ếch ngồi đáy giếng phê phán những kẻ dốt nát mà huênh hoang

Câu 7 :

Trong truyện Thầy bói xem voi, các thầy bói xem voi nhân dịp nào?

 • A

  Vào chơi sở thú

 • B

  Khi vào chuồng voi

 • C

  Nhân dịp lên núi

 • D

  Nhân buổi ế hàng, có chú voi đi qua

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Trong truyện Thầy bói xem voi, các thầy bói xem voi nhân dịp ế hàng và có chú voi đi qua

Câu 8 :

Trong truyện Thầy bói xem voi, các thầy bói xem voi như thế nào?

 • A

  Mỗi thầy sờ một bộ phận

 • B

  Các thầy sờ tất cả các bộ phận của voi

 • C

  Thầy hỏi những người xung quanh

 • D

  Các thầy hỏi ý kiến của nhau

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ôn lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Mỗi thầy xem một bộ phận của con voi

Câu 9 :

Thầy bói trong truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi tại sao lại cãi nhau?

 • A

  Tranh nhau xem bói

 • B

  Va phải nhau nên cãi nhau

 • C

  Mỗi thầy xem chỉ một bộ phận của voi, nhưng đã khẳng định ý kiến của mình đúng

 • D

  Không rõ lý do

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ôn lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Thầy bói trong truyện Thầy bói xem voi cãi nhau để bảo vệ ý kiến của mình sau khi xem các bộ phận của voi

Câu 10 :

Nguyên nhân sâu xa của việc tranh cãi của năm ông thầy bói là gì?

 • A

  Do không hiểu biết, không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh

 • B

  Do xem xét phiến diện, qua loa, chủ quan sự vật

 • C

  Do các thầy không có chung ý

 • D

  Do các thầy không nhìn thấy

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ôn lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân sâu xa của việc tranh cãi của năm ông thầy bói bắt nguồn tự sự thiếu hiểu biết

Câu 11 :

Truyện Thầy bói xem voi phê phán đối tượng nào?

 • A

  Những kẻ lười biếng

 • B

  Những kẻ dốt nát mà huênh hoang

 • C

  Những kẻ tham lam

 • D

  Kẻ nhìn nhận sự việc không đầy đủ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Truyện Thầy bói xem voi phê phán những kẻ nhìn nhận sự việc không đầy đủ

Câu 12 :

Truyện Thầy bói xem voi gửi đến chúng ta bài học gì?

 • A

  Phải tìm hiểu sự vật bằng phương cách tiếp cận thích hợp

 • B

  Phải xem xét khái quát một cách toàn diện, không lấy cái bộ phận, cái đơn lẻ thay thế cho toàn bộ

 • C

  Cả A và B đều đúng

 • D

  Cả A và B đều sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ôn lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Truyện Thầy bói xem voi gửi đến chúng ta nhiều bài học về việc tìm hiểu sự vật và xem xét tường tận các sự vật, sự việc

close