Trắc nghiệm Vài nét về nhà văn Nguyễn Văn Học Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả Nguyễn Văn Học sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1980
 • B
  1981
 • C
  1982
 • D
  1983
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Tác giả Nguyễn Văn Học quê ở đâu?

 • A
  Hà Nam
 • B
  Hà Tĩnh
 • C
  Hà Nội
 • D
  Hưng Yên
Câu 3 :

Nguyễn Văn Học sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh thế nào?

 • A
  Khó khăn
 • B
  Giàu có
 • C
  Khá giả
 • D
  Vô gia cư
Câu 4 :

Điều gì đã thôi thúc khát vọng văn chương trong nhà văn?

 • A
  Sống trong một gia đình có truyền thống văn chương
 • B
  Có mẹ và bà theo con đường nghệ thuật
 • C
  Được tham gia nhiều bữa tiệc của những người ưa thích văn chương
 • D
  Cuộc sống vất vả, khó khăn
Câu 5 :

Nguyễn Văn Học khóa mấy khoa Lý luận – Sáng tác – Phê bình Văn học, Đại học Văn hóa Hà Nội?

 • A
  VII
 • B
  VIII
 • C
  IV
 • D
  V
Câu 6 :

Nhà văn được tiếp xúc với báo chí, được thầy giáo khích lệ sáng tác, viết bài nhiều hơn năm bao nhiêu?

 • A
  1996
 • B
  1997
 • C
  1998
 • D
  1999
Câu 7 :

Đâu là sáng tác của nhà văn?

 • A
  Những ngôi sao xa xôi
 • B
  Bến quê
 • C
  Những cô gái bất hạnh
 • D
  Chiếc lá cuối cùng
Câu 8 :

Đâu không phải là sáng tác của nhà văn?

 • A
  Những cô gái bất hạnh
 • B
  Rơi xuống vực sâu
 • C
  Đường dài của hạnh phúc
 • D
  Những ngôi sao xa xôi

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả Nguyễn Văn Học sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1980
 • B
  1981
 • C
  1982
 • D
  1983

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin về tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả Nguyễn Văn Học sinh năm 1981

Câu 2 :

Tác giả Nguyễn Văn Học quê ở đâu?

 • A
  Hà Nam
 • B
  Hà Tĩnh
 • C
  Hà Nội
 • D
  Hưng Yên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin về tác giả

Lời giải chi tiết :

Nhà văn quê ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Câu 3 :

Nguyễn Văn Học sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh thế nào?

 • A
  Khó khăn
 • B
  Giàu có
 • C
  Khá giả
 • D
  Vô gia cư

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin về tác giả

Lời giải chi tiết :

Thuở nhỏ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh phải làm lụng giúp đỡ bố mẹ buôn bán ngoài chợ.

Câu 4 :

Điều gì đã thôi thúc khát vọng văn chương trong nhà văn?

 • A
  Sống trong một gia đình có truyền thống văn chương
 • B
  Có mẹ và bà theo con đường nghệ thuật
 • C
  Được tham gia nhiều bữa tiệc của những người ưa thích văn chương
 • D
  Cuộc sống vất vả, khó khăn

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin về tác giả

Lời giải chi tiết :

Cuộc sống vất vả, khó khăn đã thôi thúc khát vọng văn chương trong nhà văn

Câu 5 :

Nguyễn Văn Học khóa mấy khoa Lý luận – Sáng tác – Phê bình Văn học, Đại học Văn hóa Hà Nội?

 • A
  VII
 • B
  VIII
 • C
  IV
 • D
  V

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin về tác giả

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Văn Học khóa VIII khoa Lý luận – Sáng tác – Phê bình Văn học, Đại học Văn hóa Hà Nội

Câu 6 :

Nhà văn được tiếp xúc với báo chí, được thầy giáo khích lệ sáng tác, viết bài nhiều hơn năm bao nhiêu?

 • A
  1996
 • B
  1997
 • C
  1998
 • D
  1999

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin về tác giả

Lời giải chi tiết :

Năm 1996, nhà văn được tiếp xúc với báo chí, được thầy giáo khích lệ sáng tác, viết bài nhiều hơn

Câu 7 :

Đâu là sáng tác của nhà văn?

 • A
  Những ngôi sao xa xôi
 • B
  Bến quê
 • C
  Những cô gái bất hạnh
 • D
  Chiếc lá cuối cùng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin về tác giả

Lời giải chi tiết :

Những cô gái bất hạnh (2006) là sáng tác của nhà văn

Câu 8 :

Đâu không phải là sáng tác của nhà văn?

 • A
  Những cô gái bất hạnh
 • B
  Rơi xuống vực sâu
 • C
  Đường dài của hạnh phúc
 • D
  Những ngôi sao xa xôi

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin về tác giả

Lời giải chi tiết :

Những ngôi sao xa xôi không phải sáng tác của Nguyễn Văn Học mà là của Lê Minh Khuê

close