Trắc nghiệm Phân tích văn bản Những kinh nghiệm dân gian về thời tiết Văn 7 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Các câu tục ngữ trong văn bản cùng nói về điều gì?

 • A
  Con người và xã hội
 • B
  Lao động sản xuất
 • C
  Vấn đề đời sống
 • D
  Thời tiết

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các câu tục ngữ, chú ý nhan đề

Lời giải chi tiết :

Các câu tục ngữ trong văn bản cùng nói về những kinh nghiệm thời tiết

Câu hỏi 2 :

Điền từ còn thiếu và chỗ … trong câu sau:

Trời … chóng trưa, trời … chóng tối

 • A
  nắng / mưa
 • B
  mưa / nắng
 • C
  sáng / râm
 • D
  râm / sáng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung câu tục ngữ

Lời giải chi tiết :

Trời nắng chóng trưa, trời mưa chóng tối

Câu hỏi 3 :

Điền từ còn thiếu và chỗ … trong câu sau:

Trăng quầng thì …, trăng tán thì …

 • A
  lụt / khô
 • B
  khô / lụt
 • C
  hạn / mưa
 • D
  mưa / hạn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung câu tục ngữ

Lời giải chi tiết :

Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa

Câu hỏi 4 :

Điền từ còn thiếu và chỗ … trong câu sau:

Tháng … rét đài, tháng … rét lộc, tháng … rét nàng Bân

 • A
  Chạp / Giêng / Hai
 • B
  Giêng / Hai / Ba
 • C
  Hai / Ba / Tư
 • D
  Chạp / Hai / Ba

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân

Câu hỏi 5 :

Câu tục ngữ sau muốn nói về hiện tượng gì?

“Đêm tháng Năm, chưa nằm đã sáng

Ngày tháng Mười, chưa cười đã tối”

 • A
  Hiện tượng ngày dài đêm ngắn khác nhau theo mùa
 • B
  Đến tháng bảy gió heo may mà nhìn thấy chuồn chuồn bay thì là sắp có bão
 • C
  Vào ngày nắng, chúng ta thường cảm thấy buổi trưa đến sớm hơn vì thời tiết nóng gắt, ngột ngạt
 • D
  Yếu tố quan trọng hàng động chính là yếu tố nước, có nước thì lúa mới sống tươi tốt được, sau đó thì mới đến phân – thức ăn để lúa phát triển nhanh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Đọc và xác định nội dung câu tục ngữ

Lời giải chi tiết :

Câu tục ngữ muốn nói về hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa

Câu hỏi 6 :

Các câu tục ngữ trong văn bản có thể giúp ích gì cho con người trong cuộc sống?

 • A
  Yêu thương con người
 • B
  Chăm chỉ lao động
 • C
  Yêu thiên nhiên
 • D
  Dự đoán thời tiết

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xác định nội dung các câu tục ngữ

Lời giải chi tiết :

Các câu tục ngữ trong văn bản có thể giúp ích cho con người dự đoán trước được tình hình thời tiết, để biết cách xử lý trong từng tình huống một cách kịp thời, như: trời nắng có thể mặc áo, đội mũ; trời mưa kịp thời mang ô hoặc áo mưa… Đồng thời giúp chúng ta biết cách quan sát các hiện tượng tự nhiên và nhận thức về các hiện tượng tự nhiên

close