Trắc nghiệm Tìm hiểu bài thơ Đợi mẹ Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Đợi mẹ do ai sáng tác?

 • A
  Nguyễn Đình Thi
 • B
  Vũ Đình Liên
 • C
  Vũ Quần Phương
 • D
  Xuân Quỳnh
Câu 2 :

Bài thơ Đợi mẹ thuộc thể thơ gì?

 • A
  Thơ tự do
 • B
  Thơ bốn chữ
 • C
  Thơ năm chữ
 • D
  Thất ngôn bát cú
Câu 3 :

Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

 • A
  Nghị luận
 • B
  Tự sự
 • C
  Thuyết minh
 • D
  Biểu cảm
Câu 4 :

Bài thơ thể hiện tình cảm, cảm xúc gì của tác giả?

 • A
  Nhớ nhung
 • B
  Yêu thương
 • C
  Thấp thỏm, chờ đợi ngóng trông mẹ về
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 5 :

Qua bài thơ, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì?

 • A
  Hãy lắng nghe lời của cỏ cây loài vật để biết yêu thương, nâng đỡ sự sống ngay từ khi sự sống ấy mới là những mầm sống
 • B
  Tình cảm con với mẹ, mẹ với con là một trong những tình cảm thiêng liêng, trân quý nhất của con người
 • C
  Mỗi con người, sự vật, dù là nhỏ bé, đều góp phần tạo nên sự sống như hạt mầm góp màu xanh cho đất trời
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 6 :

Điền từ còn thiếu vào chỗ … trong đoạn thơ sau:

“Em bé ngồi nhìn ra …

Trời tối trên đầu hè. Nửa vầng trăng non”

 • A
  ruộng lúa
 • B
  bầu trời
 • C
  dòng sông
 • D
  cánh đồng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Đợi mẹ do ai sáng tác?

 • A
  Nguyễn Đình Thi
 • B
  Vũ Đình Liên
 • C
  Vũ Quần Phương
 • D
  Xuân Quỳnh

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Đợi mẹ do nhà thơ Vũ Quần Phương sáng tác

Câu 2 :

Bài thơ Đợi mẹ thuộc thể thơ gì?

 • A
  Thơ tự do
 • B
  Thơ bốn chữ
 • C
  Thơ năm chữ
 • D
  Thất ngôn bát cú

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào đặc trưng thể loại

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Đợi mẹ thuộc thể thơ tự do

Câu 3 :

Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

 • A
  Nghị luận
 • B
  Tự sự
 • C
  Thuyết minh
 • D
  Biểu cảm

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chú ý ngôn ngữ, lời kể

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là biểu cảm

Câu 4 :

Bài thơ thể hiện tình cảm, cảm xúc gì của tác giả?

 • A
  Nhớ nhung
 • B
  Yêu thương
 • C
  Thấp thỏm, chờ đợi ngóng trông mẹ về
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ thể hiện tình cảm nhớ nhung, yêu thương, thấp thỏm, chờ đợi ngóng trông mẹ về

Câu 5 :

Qua bài thơ, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì?

 • A
  Hãy lắng nghe lời của cỏ cây loài vật để biết yêu thương, nâng đỡ sự sống ngay từ khi sự sống ấy mới là những mầm sống
 • B
  Tình cảm con với mẹ, mẹ với con là một trong những tình cảm thiêng liêng, trân quý nhất của con người
 • C
  Mỗi con người, sự vật, dù là nhỏ bé, đều góp phần tạo nên sự sống như hạt mầm góp màu xanh cho đất trời
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung bài thơ, từ đó rút ra thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm

Lời giải chi tiết :

Qua bài thơ, tác giả muốn gửi gắm thông điệp: tình cảm con với mẹ, mẹ với ocn là một trong những tình cảm thiêng liêng, trân quý nhất của con người

Câu 6 :

Điền từ còn thiếu vào chỗ … trong đoạn thơ sau:

“Em bé ngồi nhìn ra …

Trời tối trên đầu hè. Nửa vầng trăng non”

 • A
  ruộng lúa
 • B
  bầu trời
 • C
  dòng sông
 • D
  cánh đồng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung bài thơ

Lời giải chi tiết :

“Em bé ngồi nhìn ra ruộng lúa

Trời tối trên đầu hè. Nửa vầng trăng non”

close