Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Vũ Quần Phương Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả Vũ Quần Phương tên thật là gì?

 • A

  A. Trần Hữu Tri

 • B
  Vũ Ngọc Chúc
 • C
  Nguyễn Văn Tài
 • D
  Nguyễn Sen
Câu 2 :

Đâu là năm sinh của tác giả Vũ Quần Phương?

 • A
  1937
 • B
  1938
 • C
  1939
 • D
  1940
Câu 3 :

Ngoài được biết đến là một nhà thơ, nhà phê bình văn học, Vũ Quần Phương còn được biết đến với tư cách là?

 • A
  Nhà báo
 • B
  Đạo diễn
 • C
  Nhà sản xuất
 • D
  Diễn giả
Câu 4 :

Vũ Quần Phương được nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A
  2005
 • B
  2006
 • C
  2007
 • D
  2008
Câu 5 :

Đâu không phải sáng tác của Vũ Quần Phương?

 • A
  Cỏ mùa xuân
 • B
  Tràng Giang
 • C
  Hoa trong cây
 • D
  Giấy mênh mông trắng
Câu 6 :

Đâu là phong sáng tác của Vũ Quần Phương?

 • A
  Bình dị
 • B
  Có độ lắng của cảm xúc, suy tư
 • C
  Mang tính triết lý, chính trị
 • D
  A và B đúng
Câu 7 :

Vũ Quần Phương quê gốc ở đâu?

 • A
  Hà Nam
 • B
  Ninh Bình
 • C
  Nam Định
 • D
  Hưng Yên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả Vũ Quần Phương tên thật là gì?

 • A

  A. Trần Hữu Tri

 • B
  Vũ Ngọc Chúc
 • C
  Nguyễn Văn Tài
 • D
  Nguyễn Sen

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Tác giả Vũ Quần Phương tên thật là Vũ Ngọc Chúc

Câu 2 :

Đâu là năm sinh của tác giả Vũ Quần Phương?

 • A
  1937
 • B
  1938
 • C
  1939
 • D
  1940

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Tác giả Vũ Quần Phương sinh năm 1940

Câu 3 :

Ngoài được biết đến là một nhà thơ, nhà phê bình văn học, Vũ Quần Phương còn được biết đến với tư cách là?

 • A
  Nhà báo
 • B
  Đạo diễn
 • C
  Nhà sản xuất
 • D
  Diễn giả

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Ngoài được biết đến là một nhà thơ, nhà phê bình văn học, Vũ Quần Phương còn được biết đến với tư cách là nhà báo

Câu 4 :

Vũ Quần Phương được nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A
  2005
 • B
  2006
 • C
  2007
 • D
  2008

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Vũ Quần Phương được nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007

Câu 5 :

Đâu không phải sáng tác của Vũ Quần Phương?

 • A
  Cỏ mùa xuân
 • B
  Tràng Giang
 • C
  Hoa trong cây
 • D
  Giấy mênh mông trắng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Tràng Giang không phải sáng tác của Vũ Quần Phương mà là của Huy Cận

Câu 6 :

Đâu là phong sáng tác của Vũ Quần Phương?

 • A
  Bình dị
 • B
  Có độ lắng của cảm xúc, suy tư
 • C
  Mang tính triết lý, chính trị
 • D
  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Phong cách sáng tác: thơ ông bình dị, có độ lắng của cảm xúc, suy tư

Câu 7 :

Vũ Quần Phương quê gốc ở đâu?

 • A
  Hà Nam
 • B
  Ninh Bình
 • C
  Nam Định
 • D
  Hưng Yên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông sinh ra ở quê mẹ tại Từ Lêm, Hà Nội, quê gốc ở xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

close