Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Trần Hữu Thung Văn 7 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Đâu là năm sinh năm mất của tác giả Trần Hữu Thung?

 • A

  1923 - 1999

 • B

  1924 - 1999

 • C

  1923 - 1998

 • D

  1923 - 1997

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Đọc phần giới thiệu trang 15 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Trần Hữu Thung sinh năm 1923, mất năm 1999

Câu hỏi 2 :

Tác giả Trần Hữu Thung quê ở đâu?

 • A

  Thanh Hóa

 • B

  Hà Nam

 • C

  Nghệ An

 • D

  Thừa Thiên - Huế

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Đọc phần giới thiệu trang 15 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Trần Hữu Thung quê ở Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ An

Câu hỏi 3 :

Trần Hữu Thung sáng tác trong thời kì kháng chiến chống?

 • A

  Đế quốc Mĩ

 • B

  Phát xít Nhật

 • C

  Quân Nguyên-Mông

 • D

  Thực dân Pháp

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đọc phần giới thiệu trang 15 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Trần Hữu Thung sáng tác trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp

Câu hỏi 4 :

Trần Hữu Thung xuất thân trong gia đình thuộc tầng lớp nào?

 • A

  Qúy tộc

 • B

  Nông dân

 • C

  Tri thức nghèo

 • D

  Nho học

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc phần giới thiệu trang 15 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Trần Hữu Thung xuất thân trong gia đình nông dân

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đặc điểm thơ của Trần Hữu Thung như thế nào?

Mộc mạc, dân dã

Sôi nổi, đắm say

Trữ tình, chính trị

Chân chất, hồn nhiên của người dân quê

Hàm súc, triết lý

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Mộc mạc, dân dã

Chân chất, hồn nhiên của người dân quê

Phương pháp giải :

Đọc phần giới thiệu trang 15 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Thơ Trần Hữu Thung thể hiện sự mộc mạc, dân dã, chân chất, hồn nhiên của người dân quê

Câu hỏi 6 :

Đâu không phải sáng tác của Trần Hữu Thung?

 • A

  Dặn con

 • B

  Gió Nam

 • C

  Anh vẫn hành quân

 • D

  Đồng chí

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đọc phần giới thiệu trang 15 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Đồng chí không phải sáng tác của Trần Hữu Thung mà là của nhà thơ Chính Hữu

close