Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Kéo co Văn 7 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Văn bản giới thiệu về quy tắc, luật lệ của trò chơi nào?

 • A
  Kéo co
 • B
  Ô ăn quan
 • C
  Cướp cờ
 • D
  Thổi cơm thi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý nhan đề

Lời giải chi tiết :

Văn bản giới thiệu về quy tắc, luật lệ của trò chơi cướp cờ

Câu hỏi 2 :

Văn bản Kéo co xuất xứ từ đâu?

 • A
  Tôi khóc những cánh đồng rau khúc
 • B
  100 trò chơi dân gian cho thiếu nhi
 • C
  Trò chơi dân gian Nam Bộ
 • D
  Đất rừng phương Nam

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin, xuất xứ của văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản in trong Trò chơi dân gian Nam Bộ, NXB Hội Nhà văn, 2017

Câu hỏi 3 :

Kéo co quy định mỗi đợt thi đấu có bao nhiêu đội chơi?

 • A
  5
 • B
  4
 • C
  3
 • D
  2

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Chú ý phần đầu của văn bản

Lời giải chi tiết :

Tùy thuộc vào số lượng người tham gia để chia đội, mỗi đợt thi đấu có hai đội

Câu hỏi 4 :

Số lượng người chơi trong mỗi đội thường khoảng bao nhiêu người trở lên?

 • A
  2 – 4 người
 • B
  5 – 10 người
 • C
  10 – 15 người
 • D
  15 – 20 người

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Chú ý phần đầu của văn bản

Lời giải chi tiết :

Số lượng người chơi trong mỗi đội thường khoảng từ 5 – 10 người trở lên

Câu hỏi 5 :

Đâu là dụng cụ quan trọng để chơi kéo co

 • A
  Bao bố
 • B
  Sợi dây
 • C
  Vỏ chai
 • D
  Trống

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Chú ý phần b. Chuẩn bị của văn bản

Lời giải chi tiết :

Một sợi dây dài, to, dẻo và chắc để không bị đứt khi kéo như: dây luột, dây thừng,…

Câu hỏi 6 :

Quy định của kéo co khi hai đội chơi là?

 • A
  Đội nào kéo đứt dây đội đó thắng
 • B
  Đội nào cướp được cờ đội đó thắng
 • C
  Tâm điểm về phía đội nào, đội đó chiến thắng
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Chú ý phần d. Quy định trò chơi

Lời giải chi tiết :

Quy định: tâm điểm về phía đội nào, đội đó chiến thắng

close