Trắc nghiệm Tìm hiểu nhà thơ Anh Ngọc Văn 7 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Nhà thơ Anh Ngọc tên thật là gì?

 • A
  Vũ Ngọc Chúc
 • B
  Nguyễn Đức Ngọc
 • C
  Trần Hữu Tri
 • D
  Nguyễn Sen

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin của tác giả

Lời giải chi tiết :

Nhà thơ Anh Ngọc tên thật là Nguyễn Đức Ngọc

Câu hỏi 2 :

Nhà thơ Anh Ngọc sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1940
 • B
  1941
 • C
  1942
 • D
  1943

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin của tác giả

Lời giải chi tiết :

Nhà thơ Anh Ngọc sinh năm 1943

Câu hỏi 3 :

Địa danh nào quê hương của nhà thơ Anh Ngọc?

 • A
  Nghệ An
 • B
  Nam Định
 • C
  Ninh Bình
 • D
  Thanh Hóa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Nhà thơ quê ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Câu hỏi 4 :

Nhà thơ tốt nghiệp khoa Ngữ văn của trường đại học nào?

 • A
  Đại học Sư phạm Hà Nội
 • B
  Đại học Khoa học tự nhiên và xã hội
 • C
  Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • D
  Đại học Luật Hà Nội

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Nhà thơ tốt nghiệp khoa Ngữ văn của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Câu hỏi 5 :

Năm bao nhiêu thì nhà thơ Anh Ngọc bắt đầu có thơ đăng báo?

 • A
  1964
 • B
  1965
 • C
  1966
 • D
  1967

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Năm 1965, nhà thơ Anh Ngọc bắt đầu có thơ đăng báo và đến nay, ông đã có bốn tập thơ, ba tập trường ca dày dặn

Câu hỏi 6 :

Đâu là phong cách sáng tác của nhà thơ Anh Ngọc?

 • A
  Hồn hậu
 • B
  Tinh tế
 • C
  Giàu chất suy tư
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Phong cách sáng tác: thơ ông hồn hậu, tinh tế, giàu chất suy tư

Câu hỏi 7 :

Nhà thơ Anh Ngọc thuộc thế hệ nhà thơ thời kì nào?

 • A
  Chống Mĩ
 • B
  Chống Pháp
 • C
  Trung Đại
 • D
  Chống Nhật

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông thuộc số không nhiều các nhà thơ thế hệ chống Mĩ cho đến nay còn giữ được năng lực sáng tác dồi dào và đạt được dấu ấn riêng trong thơ

Câu hỏi 8 :

Đâu không phải sáng tác của nhà thơ Anh Ngọc?

 • A
  Hương đất màu cờ
 • B
  Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi
 • C
  Hoa dọc chiến hào
 • D
  Gửi lại thời gian

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Hoa dọc chiến hào không phải sáng tác của nhà thơ Anh Ngọc

close