Trắc nghiệm Tìm hiểu nhà thơ Anh Ngọc Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Nhà thơ Anh Ngọc tên thật là gì?

 • A
  Vũ Ngọc Chúc
 • B
  Nguyễn Đức Ngọc
 • C
  Trần Hữu Tri
 • D
  Nguyễn Sen
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Nhà thơ Anh Ngọc sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1940
 • B
  1941
 • C
  1942
 • D
  1943
Câu 3 :

Địa danh nào quê hương của nhà thơ Anh Ngọc?

 • A
  Nghệ An
 • B
  Nam Định
 • C
  Ninh Bình
 • D
  Thanh Hóa
Câu 4 :

Nhà thơ tốt nghiệp khoa Ngữ văn của trường đại học nào?

 • A
  Đại học Sư phạm Hà Nội
 • B
  Đại học Khoa học tự nhiên và xã hội
 • C
  Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • D
  Đại học Luật Hà Nội
Câu 5 :

Năm bao nhiêu thì nhà thơ Anh Ngọc bắt đầu có thơ đăng báo?

 • A
  1964
 • B
  1965
 • C
  1966
 • D
  1967
Câu 6 :

Đâu là phong cách sáng tác của nhà thơ Anh Ngọc?

 • A
  Hồn hậu
 • B
  Tinh tế
 • C
  Giàu chất suy tư
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 7 :

Nhà thơ Anh Ngọc thuộc thế hệ nhà thơ thời kì nào?

 • A
  Chống Mĩ
 • B
  Chống Pháp
 • C
  Trung Đại
 • D
  Chống Nhật
Câu 8 :

Đâu không phải sáng tác của nhà thơ Anh Ngọc?

 • A
  Hương đất màu cờ
 • B
  Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi
 • C
  Hoa dọc chiến hào
 • D
  Gửi lại thời gian

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhà thơ Anh Ngọc tên thật là gì?

 • A
  Vũ Ngọc Chúc
 • B
  Nguyễn Đức Ngọc
 • C
  Trần Hữu Tri
 • D
  Nguyễn Sen

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin của tác giả

Lời giải chi tiết :

Nhà thơ Anh Ngọc tên thật là Nguyễn Đức Ngọc

Câu 2 :

Nhà thơ Anh Ngọc sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1940
 • B
  1941
 • C
  1942
 • D
  1943

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin của tác giả

Lời giải chi tiết :

Nhà thơ Anh Ngọc sinh năm 1943

Câu 3 :

Địa danh nào quê hương của nhà thơ Anh Ngọc?

 • A
  Nghệ An
 • B
  Nam Định
 • C
  Ninh Bình
 • D
  Thanh Hóa

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Nhà thơ quê ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Câu 4 :

Nhà thơ tốt nghiệp khoa Ngữ văn của trường đại học nào?

 • A
  Đại học Sư phạm Hà Nội
 • B
  Đại học Khoa học tự nhiên và xã hội
 • C
  Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • D
  Đại học Luật Hà Nội

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Nhà thơ tốt nghiệp khoa Ngữ văn của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Câu 5 :

Năm bao nhiêu thì nhà thơ Anh Ngọc bắt đầu có thơ đăng báo?

 • A
  1964
 • B
  1965
 • C
  1966
 • D
  1967

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Năm 1965, nhà thơ Anh Ngọc bắt đầu có thơ đăng báo và đến nay, ông đã có bốn tập thơ, ba tập trường ca dày dặn

Câu 6 :

Đâu là phong cách sáng tác của nhà thơ Anh Ngọc?

 • A
  Hồn hậu
 • B
  Tinh tế
 • C
  Giàu chất suy tư
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Phong cách sáng tác: thơ ông hồn hậu, tinh tế, giàu chất suy tư

Câu 7 :

Nhà thơ Anh Ngọc thuộc thế hệ nhà thơ thời kì nào?

 • A
  Chống Mĩ
 • B
  Chống Pháp
 • C
  Trung Đại
 • D
  Chống Nhật

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông thuộc số không nhiều các nhà thơ thế hệ chống Mĩ cho đến nay còn giữ được năng lực sáng tác dồi dào và đạt được dấu ấn riêng trong thơ

Câu 8 :

Đâu không phải sáng tác của nhà thơ Anh Ngọc?

 • A
  Hương đất màu cờ
 • B
  Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi
 • C
  Hoa dọc chiến hào
 • D
  Gửi lại thời gian

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Hoa dọc chiến hào không phải sáng tác của nhà thơ Anh Ngọc

close