Trắc nghiệm Vài nét về nhà thơ Y Phương Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Y Phương là nhà thơ dân tộc ít người nào?

 • A
  Thái
 • B
  Tày
 • C
  Chăm
 • D
  Khme
Câu 2 :

Tác giả Y Phương sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1945
 • B
  1946
 • C
  1947
 • D
  1948
Câu 3 :

Y Phương có tên thật là gì?

 • A
  Hữa Vĩnh Sước
 • B
  Phan Ngọc Hoan
 • C
  Phan Thanh Viễn
 • D
  Phạm Bá Ngoãn
Câu 4 :

Ông phục vụ quân đội trong thời kì nào?

 • A
  Kháng chiến chống Pháp
 • B
  Kháng chiến chống Mỹ
 • C
  Cả hai cuộc kháng chiến
 • D
  Ông không tham gia quân đội
Câu 5 :

Từ sau 1981, Y Phương công tác tại đâu?

 • A
  Sở văn hóa và thông tin tỉnh Bắc Kạn
 • B
  Sở văn hóa và thông tin tỉnh Cao Bằng
 • C
  Sở văn hóa và thông tin tỉnh Điện Biên
 • D
  Sở văn hóa và thông tin Lạng Sơn
Câu 6 :

Y Phương từng giữ chức vụ gì trong Hội Văn nghệ Cao Bằng

 • A
  Tổng thư kí
 • B
  Tổng biên tập
 • C
  Phó chủ tịch
 • D
  Chủ tịch
Câu 7 :

Ông từng giữ chức chủ tịch Hội văn nghệ Cao Bằng từ năm bao nhiêu?

 • A
  1990
 • B
  1991
 • C
  1992
 • D
  1993
Câu 8 :

Đâu không phải là đặc điểm thơ của Y Phương?

 • A
  Mạnh mẽ, chân thực và trong sáng
 • B
  Bình dị, nhẹ nhàng
 • C
  Tư duy giàu hình ảnh của người dân tộc miền núi
 • D
  Đậm bản sắc vùng cao
Câu 9 :

Y Phương từng được nhận giải thưởng gì?

 • A
  Giải thưởng Hồ Chí Minh
 • B
  Giải thưởng Nobel về văn học
 • C
  Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật
 • D
  Ông chưa nhận được giải thưởng nào
Câu 10 :

Đâu không phải là tác phẩm của Y Phương?

 • A
  Mưa xuân trên đất này
 • B
  Lời chúc
 • C
  Người hoa núi
 • D
  Đàn then

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Y Phương là nhà thơ dân tộc ít người nào?

 • A
  Thái
 • B
  Tày
 • C
  Chăm
 • D
  Khme

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả hoặc tham khảo qua sách vở

Lời giải chi tiết :

Y Phương quê quán: Trùng Khánh – Cao Bằng, ông là người dân tộc Tày

Câu 2 :

Tác giả Y Phương sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1945
 • B
  1946
 • C
  1947
 • D
  1948

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả hoặc tham khảo qua sách vở

Lời giải chi tiết :

Y Phương sinh năm 1948

Câu 3 :

Y Phương có tên thật là gì?

 • A
  Hữa Vĩnh Sước
 • B
  Phan Ngọc Hoan
 • C
  Phan Thanh Viễn
 • D
  Phạm Bá Ngoãn

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả hoặc tham khảo qua sách vở

Lời giải chi tiết :

Y Phương sinh năm 1948 tên thật là Hứa Vĩnh Sước

Câu 4 :

Ông phục vụ quân đội trong thời kì nào?

 • A
  Kháng chiến chống Pháp
 • B
  Kháng chiến chống Mỹ
 • C
  Cả hai cuộc kháng chiến
 • D
  Ông không tham gia quân đội

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả hoặc tham khảo qua sách vở

Lời giải chi tiết :

Ông nhập ngũ năm 1968

Câu 5 :

Từ sau 1981, Y Phương công tác tại đâu?

 • A
  Sở văn hóa và thông tin tỉnh Bắc Kạn
 • B
  Sở văn hóa và thông tin tỉnh Cao Bằng
 • C
  Sở văn hóa và thông tin tỉnh Điện Biên
 • D
  Sở văn hóa và thông tin Lạng Sơn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả hoặc tham khảo qua sách vở

Lời giải chi tiết :

Năm 1981, ông chuyển về công tác tại sở văn hóa và thông tin tỉnh Cao Bằng

Câu 6 :

Y Phương từng giữ chức vụ gì trong Hội Văn nghệ Cao Bằng

 • A
  Tổng thư kí
 • B
  Tổng biên tập
 • C
  Phó chủ tịch
 • D
  Chủ tịch

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả hoặc tham khảo qua sách vở

Lời giải chi tiết :

Năm 1993 là chủ tịch Hội văn nghệ Cao Bằng

Câu 7 :

Ông từng giữ chức chủ tịch Hội văn nghệ Cao Bằng từ năm bao nhiêu?

 • A
  1990
 • B
  1991
 • C
  1992
 • D
  1993

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả hoặc tham khảo qua sách vở

Lời giải chi tiết :

Năm 1993, ông nhập ngũ rồi trở thành cán bộ tuyên huấn trong quân đội

Câu 8 :

Đâu không phải là đặc điểm thơ của Y Phương?

 • A
  Mạnh mẽ, chân thực và trong sáng
 • B
  Bình dị, nhẹ nhàng
 • C
  Tư duy giàu hình ảnh của người dân tộc miền núi
 • D
  Đậm bản sắc vùng cao

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả hoặc tham khảo qua sách vở

Lời giải chi tiết :

Thơ ông thể hiện tâm hồn mạnh mẽ, chân thực và trong sáng, cách tư duy giàu hình ảnh của người dân tộc miền núi, mang đậm bản sắc vùng cao

Câu 9 :

Y Phương từng được nhận giải thưởng gì?

 • A
  Giải thưởng Hồ Chí Minh
 • B
  Giải thưởng Nobel về văn học
 • C
  Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật
 • D
  Ông chưa nhận được giải thưởng nào

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả hoặc tham khảo qua sách vở

Lời giải chi tiết :

Năm 2007 ông được nhận giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Đây quả là một giải thưởng cao quý rất xứng đáng với những gì ông đã cống hiến cho nền văn học nước nhà

Câu 10 :

Đâu không phải là tác phẩm của Y Phương?

 • A
  Mưa xuân trên đất này
 • B
  Lời chúc
 • C
  Người hoa núi
 • D
  Đàn then

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả hoặc tham khảo qua sách vở

Lời giải chi tiết :

Y Phương có các tác phẩm chính: Người hoa núi, Lời chúc, Đàn then…

close