Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Mẹ Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Mẹ do ai sáng tác?

 • A
  Tô Hoài
 • B
  Tố Hữu
 • C
  Chính Hữu
 • D
  Đỗ Trung Lai
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Bài thơ Mẹ được trích trong tập thơ nào?

 • A
  Lửa thiêng
 • B
  Từ ấy
 • C
  Đêm sông Cầu
 • D
  Trường ca khát vọng
Câu 3 :

Bài thơ Mẹ thuộc thể loại gì?

 • A
  Tiểu thuyết
 • B
  Truyện ngắn
 • C
  Thơ bốn chữ
 • D
  Thơ lục bát
Câu 4 :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Mẹ là gì?

 • A
  Biểu cảm
 • B
  Miêu tả
 • C
  Biểu cảm
 • D
  Thuyết minh
Câu 5 :

Bài thơ Mẹ mượn hình ảnh loài cây nào để khắc họa hình ảnh người mẹ?

 • A
  Cây tre
 • B
  Cây vú sữa
 • C
  Cây cau
 • D
  Cây bầu
Câu 6 :

Bài thơ Mẹ là lời của ai?

 • A
  Người con
 • B
  Người mẹ
 • C
  Người cháu
 • D
  Người bà
Câu 7 :

Điền vào dấu … để hoàn thành đoạn thơ sau:

Lưng mẹ còng rồi

    Cau – ngọn xanh rờn

    Mẹ – đầu bạc trắng”

 • A
  Cau ngày càng cao
 • B
  Cau mẹ bổ tư
 • C
  Cau gần với giời
 • D
  Cau thì vẫn thẳng
Câu 8 :

Bài thơ Mẹ được chia làm mấy khổ?

 • A
  2 khổ
 • B
  3 khổ
 • C
  4 khổ
 • D
  5 khổ
Câu 9 :

Bài thơ Mẹ viết về điều gì?

 • A
  Viết về mẹ và sự già đi của mẹ theo năm tháng
 • B
  Viết về những năm tháng tần tảo của người bà
 • C
  Viết về những tháng ngày gian khó của người bà chăm sóc cháu
 • D
  Viết về người mẹ phải để lại đứa con cho họ hàng đi tha phương cầu thực
Câu 10 :

Các từ ngữ nói về “mẹ” và “cau” ở khổ 1 và 2 bài thơ Mẹ có mối quan hệ với nhau như thế nào nghĩa?

 • A
  Tương đồng
 • B
  Đối lập
 • C
  Đồng nhất
 • D
  Tương cận

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Mẹ do ai sáng tác?

 • A
  Tô Hoài
 • B
  Tố Hữu
 • C
  Chính Hữu
 • D
  Đỗ Trung Lai

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc thông tin văn bản trong sách giáo khoa

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mẹ do tác giả Đỗ Trung Lai sáng tác

Câu 2 :

Bài thơ Mẹ được trích trong tập thơ nào?

 • A
  Lửa thiêng
 • B
  Từ ấy
 • C
  Đêm sông Cầu
 • D
  Trường ca khát vọng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc thông tin văn bản trong sách giáo khoa, hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mẹ được trích trong tập thơ Đêm sông Cầu

Câu 3 :

Bài thơ Mẹ thuộc thể loại gì?

 • A
  Tiểu thuyết
 • B
  Truyện ngắn
 • C
  Thơ bốn chữ
 • D
  Thơ lục bát

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ Mẹ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mẹ thuộc thể thơ bốn chữ

Câu 4 :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Mẹ là gì?

 • A
  Biểu cảm
 • B
  Miêu tả
 • C
  Biểu cảm
 • D
  Thuyết minh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ Mẹ, chú ý từ ngữ, nhịp điệu…

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Mẹ là biểu cảm

Câu 5 :

Bài thơ Mẹ mượn hình ảnh loài cây nào để khắc họa hình ảnh người mẹ?

 • A
  Cây tre
 • B
  Cây vú sữa
 • C
  Cây cau
 • D
  Cây bầu

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ Mẹ, chú ý từ ngữ, nhịp điệu…

Lời giải chi tiết :

Bài thơ mượn hình ảnh cây cau quen thuộc để khắc họa mẹ

Câu 6 :

Bài thơ Mẹ là lời của ai?

 • A
  Người con
 • B
  Người mẹ
 • C
  Người cháu
 • D
  Người bà

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ Mẹ, chú ý từ ngữ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mẹ là lời của người con về mẹ

Câu 7 :

Điền vào dấu … để hoàn thành đoạn thơ sau:

Lưng mẹ còng rồi

    Cau – ngọn xanh rờn

    Mẹ – đầu bạc trắng”

 • A
  Cau ngày càng cao
 • B
  Cau mẹ bổ tư
 • C
  Cau gần với giời
 • D
  Cau thì vẫn thẳng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ Mẹ

Lời giải chi tiết :

Lưng mẹ còng rồi

Cau thì vẫn thẳng

    Cau – ngọn xanh rờn

    Mẹ – đầu bạc trắng”

Câu 8 :

Bài thơ Mẹ được chia làm mấy khổ?

 • A
  2 khổ
 • B
  3 khổ
 • C
  4 khổ
 • D
  5 khổ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ Mẹ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mẹ được chia làm 5 khổ

Câu 9 :

Bài thơ Mẹ viết về điều gì?

 • A
  Viết về mẹ và sự già đi của mẹ theo năm tháng
 • B
  Viết về những năm tháng tần tảo của người bà
 • C
  Viết về những tháng ngày gian khó của người bà chăm sóc cháu
 • D
  Viết về người mẹ phải để lại đứa con cho họ hàng đi tha phương cầu thực

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ Mẹ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mẹ viết về mẹ và sự già đi của mẹ theo năm tháng

Câu 10 :

Các từ ngữ nói về “mẹ” và “cau” ở khổ 1 và 2 bài thơ Mẹ có mối quan hệ với nhau như thế nào nghĩa?

 • A
  Tương đồng
 • B
  Đối lập
 • C
  Đồng nhất
 • D
  Tương cận

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ Mẹ

Lời giải chi tiết :

Các từ ngữ nói về “mẹ” và “cau” ở khổ 1 và 2 có mối quan hệ đối lập với nhau về nghĩa

close