Trắc nghiệm Ôn tập Dấu chấm lửng Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Dòng nào sau đây không phải là công dụng của dấu chấm lửng?

 • A

  Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết

 • B

  Dùng để đánh dấu kết thúc câu tường thuật

 • C

  Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng

 • D

  Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Đâu là kí hiệu của dấu chấm lửng?

 • A

  ;

 • B

  ( )

 • C

  “ ”

 • D

Câu 3 :

Câu nói sau đây của một cô bé được diễn đạt bằng rất nhiều dấu chấm lửng. Em hãy cho biết, tác giả dùng nhiều dấu chấm lửng như vậy nhằm thể hiện điều gì ?

- Không … ngô của con … của con gieo… đấy ạ… Con có bao giờ… dám sang vườn bên nhà đâu ? Con mà sang thì con Vện … cả con Mực nữa… nó cắn xổ ruột con ra còn gì ! (Nguyên Hồng )

 • A

  Thể hiện sự sợ sệt, thanh minh

 • B

  Thể hiện sự vô lễ

 • C

  Thể hiện sự vô lễ

 • D

  Thể hiện sự tranh luận

Câu 4 :

Dấu chấm lửng trong câu sau được dùng với dụng ý gì?

Con thấy râu mọc ngược dưới cằm…

 • A

  Tỏ ý ngập ngừng

 • B

  Tỏ ý thông cảm

 • C

  Tỏ ý thông cảm

 • D

  Tỏ ý mỉa mai, chua chát

Câu 5 :

Dấu chấm lửng được dùng trong đoạn văn sau có tác dụng gì ?

Thể điệu ca Huế có sôi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bâng khuâng, có tiếc thương ai oán … Lời ca thong thả, trang trọng, trong sáng gợi lên tình người, tình đất nước, trai hiền, gái lịch

 • A

  Nói lên sự ngập ngừng của người viết

 • B

  Nói lên sự bí từ của người viết

 • C

  Tỏ ý còn nhiều cung bậc tình cảm chưa được kể hết của các thể điệu ca Huế.

 • D

  Tỏ ý người viết diễn đạt rất khó khăn

Câu 6 :

Dấu chấm lửng trong câu sau được dùng với dụng ý gì?

Và Điền rất phàn nàn cho những tâm hồn cằn cỗi như tâm hồn của vợ Điền. Đối với thị, trăng chỉ là … đỡ tốn hai xu dầu! (Nam Cao)

 • A

  Tỏ ý bực tức

 • B

  Tỏ ý thông cảm

 • C

  Tỏ ý hài hước

 • D

  Tỏ ý mỉa mai, chua chát

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Dòng nào sau đây không phải là công dụng của dấu chấm lửng?

 • A

  Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết

 • B

  Dùng để đánh dấu kết thúc câu tường thuật

 • C

  Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng

 • D

  Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về dấu chấm lửng

Lời giải chi tiết :

Dấu chấm lửng không dùng để đánh dấu kết thúc câu tường thuật

Câu 2 :

Đâu là kí hiệu của dấu chấm lửng?

 • A

  ;

 • B

  ( )

 • C

  “ ”

 • D

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về dấu chấm lửng

Lời giải chi tiết :

… là kí hiệu của dấu chấm lửng

Câu 3 :

Câu nói sau đây của một cô bé được diễn đạt bằng rất nhiều dấu chấm lửng. Em hãy cho biết, tác giả dùng nhiều dấu chấm lửng như vậy nhằm thể hiện điều gì ?

- Không … ngô của con … của con gieo… đấy ạ… Con có bao giờ… dám sang vườn bên nhà đâu ? Con mà sang thì con Vện … cả con Mực nữa… nó cắn xổ ruột con ra còn gì ! (Nguyên Hồng )

 • A

  Thể hiện sự sợ sệt, thanh minh

 • B

  Thể hiện sự vô lễ

 • C

  Thể hiện sự vô lễ

 • D

  Thể hiện sự tranh luận

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn văn

Lời giải chi tiết :

Dấu chấm lửng xuất hiện nhiều lần thể hiện sự sợ sệt, thanh minh của cô bé

Câu 4 :

Dấu chấm lửng trong câu sau được dùng với dụng ý gì?

Con thấy râu mọc ngược dưới cằm…

 • A

  Tỏ ý ngập ngừng

 • B

  Tỏ ý thông cảm

 • C

  Tỏ ý thông cảm

 • D

  Tỏ ý mỉa mai, chua chát

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về dấu chấm lửng

Lời giải chi tiết :

Dấu chấm lửng trong câu trên tỏ ý ngập ngừng của nhân vật

Câu 5 :

Dấu chấm lửng được dùng trong đoạn văn sau có tác dụng gì ?

Thể điệu ca Huế có sôi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bâng khuâng, có tiếc thương ai oán … Lời ca thong thả, trang trọng, trong sáng gợi lên tình người, tình đất nước, trai hiền, gái lịch

 • A

  Nói lên sự ngập ngừng của người viết

 • B

  Nói lên sự bí từ của người viết

 • C

  Tỏ ý còn nhiều cung bậc tình cảm chưa được kể hết của các thể điệu ca Huế.

 • D

  Tỏ ý người viết diễn đạt rất khó khăn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về dấu chấm lửng

Lời giải chi tiết :

Dấu chấm lửng được dùng trong đoạn văn trên có tác dụng tỏ ý còn nhiều cung bậc tình cảm chưa dược kể hết của các thể điệu ca Huế

Câu 6 :

Dấu chấm lửng trong câu sau được dùng với dụng ý gì?

Và Điền rất phàn nàn cho những tâm hồn cằn cỗi như tâm hồn của vợ Điền. Đối với thị, trăng chỉ là … đỡ tốn hai xu dầu! (Nam Cao)

 • A

  Tỏ ý bực tức

 • B

  Tỏ ý thông cảm

 • C

  Tỏ ý hài hước

 • D

  Tỏ ý mỉa mai, chua chát

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về dấu chấm lửng

Lời giải chi tiết :

Dấu chấm lửng được dùng trong đoạn văn trên có tác dụng tỏ ý mỉa mai, chua chát

close