Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Xưởng Sô-cô-la Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Xưởng Sô-cô-la do ai sáng tác?

 • A
  A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vích Bê-li-ép
 • B
  Giuyn Véc-nơ
 • C
  Rô-a Đan
 • D
  Mác-xim Go-rơ-ki
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Văn bản Xưởng Sô-cô-la được trích từ tác phẩm nào?

 • A
  Charlie và nhà máy sô-cô-la
 • B
  Thiên mã
 • C
  Hai vạn dặm dưới biển
 • D
  Bà lão I-dec-ghin
Câu 3 :

Văn bản thuộc chương mấy của truyện Charlie và nhà máy sô-cô-la?

 • A
  12
 • B
  13
 • C
  14
 • D
  15
Câu 4 :

Văn bản kể về nội dung gì?

 • A
  Hành trình đi tìm hòn đá vũ trụ Ôm-phê-lốt
 • B
  Hành trình khám phá xưởng sản xuất sô-cô-la bên trong nhà máy
 • C
  Tái hiện cuộc đời người anh hùng trẻ tuổi Đan-kô
 • D
  Những ngày đầu của hành trình hai vạn dặm dưới biển trên con tàu Nau-ti-lơtx
Câu 5 :

Văn bản thuộc thể loại gì?

 • A
  Hồi kí
 • B
  Ngụ ngôn
 • C
  Truyện thơ Nôm
 • D
  Truyện khoa học viễn tưởng
Câu 6 :

Văn bản là hành trình khám phá xưởng sản xuất sô-cô-la bên trong nhà máy của những ai?

 • A
  Năm đứa trẻ
 • B
  Chín người lớn
 • C
  Ông Quơn-cơ và chín người lớn
 • D
  A và B đúng
Câu 7 :

Trong nhà máy sô-cô-la, thứ gì là quan trọng bậc nhất?

 • A
  Con thác
 • B
  Các loại cây cối
 • C
  Những đường ống thủy tinh
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 8 :

Các hàng cây và cả các bụi cây nhỏ trong nhà máy có điều gì đặc biệt?

 • A
  Chúng được làm bằng vàng
 • B
  Chúng đều ăn được
 • C
  Chúng to lớn một cách kì lạ
 • D
  Chúng biết nói

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Xưởng Sô-cô-la do ai sáng tác?

 • A
  A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vích Bê-li-ép
 • B
  Giuyn Véc-nơ
 • C
  Rô-a Đan
 • D
  Mác-xim Go-rơ-ki

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Xưởng Sô-cô-la do Rô-a Đan sáng tác

Câu 2 :

Văn bản Xưởng Sô-cô-la được trích từ tác phẩm nào?

 • A
  Charlie và nhà máy sô-cô-la
 • B
  Thiên mã
 • C
  Hai vạn dặm dưới biển
 • D
  Bà lão I-dec-ghin

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Xưởng Sô-cô-la được trích từ tác phẩm Charlie và nhà máy sô-cô-la

Câu 3 :

Văn bản thuộc chương mấy của truyện Charlie và nhà máy sô-cô-la?

 • A
  12
 • B
  13
 • C
  14
 • D
  15

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin của văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản thuộc chương 15 của truyện Charlie và nhà máy sô-cô-la

Câu 4 :

Văn bản kể về nội dung gì?

 • A
  Hành trình đi tìm hòn đá vũ trụ Ôm-phê-lốt
 • B
  Hành trình khám phá xưởng sản xuất sô-cô-la bên trong nhà máy
 • C
  Tái hiện cuộc đời người anh hùng trẻ tuổi Đan-kô
 • D
  Những ngày đầu của hành trình hai vạn dặm dưới biển trên con tàu Nau-ti-lơtx

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản thuộc chương 15 của truyện Charlie và nhà máy sô-cô-la, kể lại hành trình khám phá xưởng sản xuất sô-cô-la bên trong nhà máy

Câu 5 :

Văn bản thuộc thể loại gì?

 • A
  Hồi kí
 • B
  Ngụ ngôn
 • C
  Truyện thơ Nôm
 • D
  Truyện khoa học viễn tưởng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào đặc trưng của thể loại

Lời giải chi tiết :

Văn bản thuộc thể loại truyện khoa học viễn tưởng

Câu 6 :

Văn bản là hành trình khám phá xưởng sản xuất sô-cô-la bên trong nhà máy của những ai?

 • A
  Năm đứa trẻ
 • B
  Chín người lớn
 • C
  Ông Quơn-cơ và chín người lớn
 • D
  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản là hành trình khám phá xưởng sản xuất sô-cô-la bên trong nhà máy của năm đứa trẻ và chín người lớn

Câu 7 :

Trong nhà máy sô-cô-la, thứ gì là quan trọng bậc nhất?

 • A
  Con thác
 • B
  Các loại cây cối
 • C
  Những đường ống thủy tinh
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý đoạn “Bọn trẻ và các phụ huynh sững sờ” đến “Rất ngon”

Lời giải chi tiết :

“Con thác là quan trọng bậc nhất… Nó nhào trộn sô-cô-la. Nó khuấy đảo sô-cô-la. Nó đập và giã sô-cô-la…”

Câu 8 :

Các hàng cây và cả các bụi cây nhỏ trong nhà máy có điều gì đặc biệt?

 • A
  Chúng được làm bằng vàng
 • B
  Chúng đều ăn được
 • C
  Chúng to lớn một cách kì lạ
 • D
  Chúng biết nói

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý đoạn “Bọn trẻ và các phụ huynh sững sờ” đến “Rất ngon”

Lời giải chi tiết :

Các hàng cây và cả các bụi cây nhỏ trong nhà máy đều ăn được

close